۲۴ اسفند ۱۳۸۵
مديران دوران خاتمی و بررسی مسائل اقتصادی

 

جلسات بنياد باران ماهانه تشكيل می‌شود. چندين جلسه در مورد سياست خارجی و اقتصاد برگزار شده بود و ديشب آخرين آن‌ها در سال ۸۵ برگزار شد. در این جلسات آقای خاتمی می‌آيد و مديران مختلف كشور در دوران اصلاحات و سازندگی، انگاری این مدیران در اين فرصت استراحت، وقت كرده‌اند كه يک بازنگری به كارهای خودشان بكنند. اظهار نظر‌هايشان خيلی پخته‌تر و علمی ‌تر شده است. آقای صفدر حسينی وزیر سابق اقتصاد، گزارشی از تورم، وضع‌ درآمدها و سرمايه‌گذاری‌ها در اين دو سال‌ و مقايسه آن با دوران اصلاحات ارائه كرد، خيلی تكان دهنده بود. كلی با آمارهای رسمی متفاوت بود. من كه اقتصادی نيستم، از چند نفر از مديران بالا و وزرای اقتصادی پرسيدم پس اين حرف‌هايی كه در تلويزيون از سوی دولت گزارش رسمی می‌دهند يعنی چه؟ همه‌شان معتقد بودند گزارش‌های فعلی عددسازی است و نه واقعيت! قبلاً هم با واسطه به چند نفر از مديران فعلی برخورد كرده بودم كه می‌گفتند دستور داده‌اند مصاحبه‌های اميد‌بخش ‌كنيم و آمارهای دلگرم‌كننده بدهيم! محسن امين‌زاده هم سخنرانی خيلی خوبی كرد؛ معاون وزیر خارجه سابق. خلاصه حرفش اين بود كه دولت فعلی در بهترين شرايط بعد از انقلاب سياست خارجی را تحويل گرفت و بعد از ۱۸ ماه سياست خارجی ايران در بحرانی‌ترين شرايط پس از انقلاب قرار گرفته است. دلايل و مستندات خوبی آورد. حسابی روی سخنرانی‌اش كار كرده بود. كاش آن‌را منتشر كنند. آقای خاتمی بعد از اين‌ها قرار بود سخنرانی كوتاهی كند كه سخنرانی مفصلی شد. در ابتدا سال خوبی برای شركت‌كنندگان آرزو كرد. مهندس حجتی وزير سابق كشاورزی كه كنار كلانتری وزير سابق‌تر كشاورزی نشسته بود، بلند گفت كه اين گزارش‌ها در آخر سالی كلی حال ما را گرفت. دل آدم برای مملكت می‌سوزد. آقای خاتمی از آرمانهای اعتقادی و اخلاقی ‌اش ياد كرد و می‌گفت من راه دموكراسی و اصلاحات را برای دفاع از اسلام و اعتلای نام ايران و پیشرفت مردم ایران دنبال میکردم. این بار خیلی تند و سریع و مسلط آمار و ارقام اقتصادی دوران خودش را با دوران فعلی مقایسه میکرد. احساس من این بود که دیشب همه حاضران که دلسوزان سرنوشت کشور بودند از شنیدن این آمار و ارقام ناراحت شدند و هیچکس را خوشحال ندیدم که بگوید اینها که کشور را به این روز انداخته اند باعث میشود نظر مردم نسبت به دوران ما بهتر شود.

 

4ایران ناشناخته
مثل همیشه کاش!3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.