۲۲ اسفند ۱۳۸۵
چهارشنبه سوری و فیلم ۳۰۰

 

امشب چهارشنبه سوری است؛ گرچه سالهاست که به جای یکشب، دهه ی چهارشنبه سوری با صدای ترقه و انفجار در ایران برگزار میشود. زردیتان به آتش و سرخی آتش از آن شما باد. برگزاری وسیع این مراسم در سالهای متمادی در ایران نشانه ی تاریخ و توجه ویژه ی ایرانیان به تاریخ کشورشان است. هرکس کوچک ترین آشنایی به تاریخ داشته باشد، ایرانی را به افتخار کردن به تاریخش میشناسد. انتقام گیری اخیر هالیوود از این ملت با ساختن فیلم ۳۰۰ که در آن به شکل کاملاً مصنوعی و پرکینه تاریخ و تمدن ایرانی را میخواهد تحقیر کند -  اگرچه احتمالاً پاسخ به بعضی سخنان ناسنجیده از داخل ایران صورت گرفته - ولی یقیناً تأثیری در دل و جان جهانیان آشنا با تاریخ نخواهد داشت. همبستگی مردمی در این ماجرا مثل همبستگی در دفاع از نام پرافتخار خلیج فارس و مثل اعتراض یکپارچه به آبگیری سد سیوند، همه نشانه ی غرور ملی و ایرانی است. صداهای ترقه بازی و گرمای آتش امشب هم که برای زنده نگهداشتن چهارشنبه سوری است، شاهدی روشن بر اهتمام ایرانیان به سنت های ایرانی است.

 

4استقبال از شرکت رئیس جمهور در شورای امنیت
ایران ناشناخته3
© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.