۲۰ اسفند ۱۳۸۵
سالگرد احمد آقا

 

دیروز اربعین بود و سالگرد رحلت حاج احمد آقای خمینی. احمد آقای خمینی نقش بسیار مهمی در انقلاب داشت. از ابتدای پیروزی انقلاب، به نوعی ملجاء و پناه جریان روشن اندیش دینی بود و بیشتر دوستانش را از میان این جریان انتخاب می کرد. اکنون که آن مجموعه در مصدر حکومت نیستند، به خاطر احترام دوستی شان دیروز آمده بودند؛ حکومتی ها هم به دلیل احترام رسمی به امام. به این دلیل در جلسه ی دیروز افراد گوناگون با اندیشه های متفاوت آمده بودند. به خاطر حضور رهبری در جلسه، حفاظت بالایی حاکم بود و دوربین و موبایل را نمی شد برد. آقای احمدی نژاد هم آمده بود؛ با این که هفت هشت نفر آن طرف تر از من نشسته بود، ماها متوجه آمدنش نشدیم. آقای هاشمی رفسنجانی سخنران بود. گفت می خواهد از اربعین و مسائل روز حرف بزند. ۲۰ دقیقه ای داشت در مورد اربعین و حادثه ی کربلا حرف می زد. به آقای جهانگیری وزیر سابق صنایع که همان جا نشسته بود گفتم با این فرمانی که آقای هاشمی گرفته تا از کربلا به انرژی هسته ای برسد یک ساعتی باید بنشینیم. رضا خاتمی گفت شاید قسمت اربعینش را طول می دهد که از انرژی هسته ای حرف نزند! آقای هاشمی می گفت ۷ میلیون نفر دیروز برای زیارت کربلا رفته اند. کمی عدد عجیب بود. یکی از کسانی که در آن نزدیکی ها نشسته بود، آن حرف معروف را یادآوری کرد که کسی گفته بود یا شلاق نخورده یا عدد سرش نمی شده! طبق معمول محافل رسمی و غیررسمی ایرانی، موقع سخنرانی آقای هاشمی رفسنجانی بلندگو خراب شد؛ یا سوت می زد و یا صدا نمی رسید. یکی از کسانی که در سفر آقای احمدی نژاد به آفریقا ایشان را همراهی می کرده است اتفاقاً آن نزدیکی نشسته بود و گفت در سمینار اتحادیه ی آفریقا، همه حرف زدند و بلندگو خوب بود؛ تا آقای احمدی نژاد رفت سخنرانی کند، بلندگو قطع شد که شد! خیلی رئیس جمهور آن کشور ناراحت بود. گفته بودند این مشکل ما ایرانی هاست، خیلی به دستگاه های خود دست نزنید! بعد از مراسم به همراه آقای خاتمی و موسوی خوئینی ها و کروبی در اتاق حسن آقای خمینی کمی گپ زدیم.  آقا یاسر و علی آقا، دو پسر دیگر احمد آقا هم صاحبان عزا بودند؛ به آن ها هم تسلیت گفتیم. چند نفری از کسانی که با آقای احمدی نژاد در دیدار ایشان با مراجع حضور داشتند و یا اطلاع گرفته بودند، می گفتند مراجعی که در قم با وی ملاقات کردند خیلی صریح انتقادات خود را به رئیس جمهور گفته اند؛ انتقادهای جدی و همه جانبه!

 

4امنیت عراق و مردم ایران
استقبال از شرکت رئیس جمهور در شورای امنیت3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.