۰۷ اسفند ۱۳۸۵
نگاه خاکستری اجتماعی

 

عده ای هر خانم کم حجاب یا جوان تیپ زده ای را می بینند، جوری رفتار می کنند که گویا همه ی آنان فاسد هستند و فضایل اخلاقی را ترک گفته اند؛ بی آن که بدانند این جوانان از چه خانواده ای هستند. چه بسا بسیاری از آنان زندگی سالم و اخلاقی خوبی داشته باشند. متأسفانه این نگاه بی منطق و غیر واقعی در بسیاری از ایرانیان هست. چه قدر کسانی هستند که در مقابل، وقتی در خیابان ها یک آخوند و یا فردی با قیافه ی دینی می بینند، رو ترش و گاهی توهین می کنند بی آن که بدانند آیا طرف مقابل دارای چه ویژگی های شخصی و علمی و سیاسی است. این یک آفت اجتماعی است. کشور ما از همه ی این نگاه های سیاه و سفید خیلی آسیب دیده است. آیا نسل بعدی می تواند در سایه ی ارتباطات جهانی مثل خیلی از جاهای دنیا، به جامعه، خاکستری نگاه کند؟!

 

4خاطره گویی های رایج
نفوذی3
© Copyright 2003-2022, Webneveshteha.com. All rights reserved.