۱۰ بهمن ۱۳۸۵
شیرزنی به نام زینب

 

از امروز ظهر که ابی عبدالله علیه السلام شهید شد رسالت زینب آغاز گردید. دورانی که حادثه کربلا اتفاق افتاد، امکانات ارتباطی نبود. میتوانست این واقعه در همان بیابانهای کربلا پایان یافته تلقی شود. اما نقش کاروان اسرا به رهبری یک "زن" به نام زینب قهرمان ابعاد حماسه را از سرزمین کربلا که قرار بود حماسه در همان جا دفن شود بیرون آورد و حماسه را با رسانه ی کاروان اسرا به تاریخ منتقل کرد. از امشب و بعد از شهادت امام حسین رسالت کربلایی بر دوش این شیر زن قرار میگیرد. این توازن نقش زن و مرد در شکل دادن و تکمیل ماجرای کربلا از نگاه سمبلیک پر معناست که باید مورد توجه و ملاک عمل علاقمندان به امام حسین در نقش دهی واقعی به زنان باشد که نیست.

عزاداریهاتان مقبول حق!

 

4عاشورا، عزاداری و خرافه
افغانی ها و مراسم متفاوت و طالبان3
© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.