۰۳ بهمن ۱۳۸۵
شرایط خطرناک ایران و نقش سیاست مداران مستقل

 

مدتی است که جلسات آقای خاتمی و آقای کروبی که من آنان را می بینم و جلسات آقای هاشمی رفسنجانی بیشتر در مورد نگرانی از وضعیت خطرناک فعلی ایران است. دیشب آقای کروبی جمعی از سیاست مداران را دعوت کرده بود که در سطح وسیع تری نگرانی های موجود را بررسی کنند. کاری ضروری بود. خیلی از وزرای سابق و جمعی از نمایندگان اقلیت مجلس آمده بودند. موضوع های هسته ای، عراق، لبنان و مباحث اقتصادی موضوع جلسه بود. آقای صدر، معاون سابق وزارت خارجه در سخنانش توضیح میداد که قبل از انقلاب و بعد از انقلاب هیچ وقت در معرض چنین خطراتی نبوده ایم؛ زیرا برای اولین بار است که علیه ایران قطعنامه تحریم بین المللی صادر شد. تحریم های دوره ی جنگ هیچ کدام تحریم بین المللی نبوده است. وی که کارشناس قدیمی سیاست خارجی در مسائل منطقه ی عربی است می گفت در استراتژی جدید آمریکا، ایران و سوریه مطرح شده اند؛ ولی سوریه سریعاً مشکلاتش را با آمریکا حل می کند. همچنان که بعد از سقوط صدام، وقتی سمبه را پر زور دید، فرزندان صدام که به سوریه رفته بودند را به عراق برگرداند و آنها کشته شدند. طبیعی است که مسأله ی آمریکا در شرایط فعلی تنها ایران است. آقای موسویان که مسئول اصلی مذاکرات هسته ای در دوران آقای خاتمی بود، گزارشی فنی از اثرات قطعنامه ی اخیر داد. گزارش ها خیلی واقع بینانه و به همین دلیل یأس آور بود. آقایان نوبخت و سبحانی هم از مسائل اقتصادی و لبنان حرف زدند. آقای زنگنه وزیر سابق نفت به شوخی می گفت یکی نیست که کمی گزارش امیدوار کننده بدهد؟! چند نفر هم قرار شد که کامنت بر صحبت ها بگذارند. آقای منتجب نیا اسم من را آورد که بعد از آقای خوشرو معاون امور بین الملل سابق وزارت خارجه حرف بزنم. تا اسم من را برد بلند شدم و خوشرو هم بلند شد. ولی من نزدیک تر به تریبون بودم، رفتم حرف زدم. خوشرو هم وقتی می خواست بعد از من صحبت کند، گفت که نمی دانستم باید پشت تریبون کتم را می گذاشتم تا علماء جای ما را نگیرند! آقای مهرعلیزاده معاون سابق رئیس جمهور نیز پیشنهاد داد که وقتی این همه نخبگان سیاسی کشور اجماعاً نگران هستند، خوب است آقای کروبی و بعضی چهره های اصلی کشور مثل خاتمی و هاشمی این نگرانی ها را به دست اندرکاران کشور منتقل کنند تا در کنار نگرانی مردم، نگرانی این مجموعه و مجموعه های دیگر سیاسی که برای بقاء کشور دل می سوزانند نیز منتقل شود. حرف دل همه ی ما مثل مردم این بود که دریغ است ایران ویران شود. تا فرصت هست، البته اگر باشد، تلاشی باید کرد.

 

4آیت الله معرفت و نیاز به قرآن پژوهی
آقای احمدی نژاد راست میگفت3
© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.