۳۰ دی ۱۳۸۵
با آیت الله صانعی و منتظری در قم

 

آخر هفته ی گذشته رفته بودم قم. آیت الله صانعی یکی از مراجع روشن اندیش و بزرگ تقلید تازه از حج برگشته بود. به دیدارشان رفتم. در بیرونی با اصحاب خود در حال گفتگوی علمی بودند. نشستم و استفاده میکردم. با این استدلال که وقتی پست مهم دولتی داشتم در اطاق ویژه و به طور خصوصی پذیرائی میکردند، اصرارنمودند که الان هم حتماً باید در همانجا دیدار کنیم که حمل بر بی مهری نشود. توجه به این نکات اخلاقی بسیار درس آموز است. آیت الله صانعی فتاوای راهگشای معروفی دارند. سن بلوغ دختر را سیزده سال میداند. در هنگام فوت پدر، ولایت بر فرزند را به جای پدربزرگ، بر عهده مادر میداند. برابری قصاص و دیه زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان عناوین جزوات فقهی دیگر ایشان است که آنها را به من دادند. این نوع فتاوا با پشتوانه های فقهی به تعبیر ایشان، میتواند در ماندگاری مذهب تشیع تعیین کننده باشد که در خیلی موارد با مخالفت حوزوی روبرو میشود. نگرانی از مسائل سیاسی کشور هم در سخنان ایشان مشهود بود. خیلی کوتاه خدمت آیت الله منتظری هم که با آقای صانعی همسایه هستند رسیدم. خوشبختانه خیلی حالشان در نگاه اولیه بهتر از پارسال بود. از موبایل گمشده ام پرسیدند. گفتند در روزنامه خوانده اند. بعد هم گفتند تو که در کار اینترنت هستی اینکه در روزنامه از قول یک نماینده نوشته اند ۲۰ میلیون سایت فیلتر شده یعنی چه؟ مگر چقدر سایت داریم؟ من هم گفتم شاید منظورش این بوده که برای ۲۰ میلیون نفر سایتها فیلتر است. آقای پویا، یکی از دوستان قدیمی ام همراهم بود؛ او هم روحانی کاروان بوده و از حج برگشته و سرش را هم تیغ انداخته. احمد آقا پسر آقای منتظری شوخی اش گرفته بود. به آقای منتظری میگفت ایشان خیلی شبیه قاضی شارع شده که در سریال سربداران در اوائل انقلاب پخش میشد و تکیه کلامش این بود که قضاوت کار ساده ای است، مهم آن است که بدانی حاکم چه میخواهد. آقای منتظری هم نگاهی به سر تراشیده وی کرد و گفت بی شباهت هم نیست! شبهای قم به تناسب هوای کویری در زمستان سرد پر سوزی است که به عمق استخوان فرو میرود. در این شهر دنیاهای علمی و سیاسی متفاوتی وجود دارد که بسیار با هم فاصله دارند.

 

4سریال باغ مظفر و ماه محرم
خنده و گریه و سرفه ی قل مراد3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.