۲۵ دی ۱۳۸۵
سفری که سودی نداشت

 

سفر آقای احمدی نژاد به سه کشور ضد آمریکائی آمریکای لاتین در شرایط فعلی کشور از پرهزینه ترین و بی فایده ترین اتفاقات سیاست خارجه دوران دولت نهم است. این سه کشور، نه متحدان سیاسی، نه متحدان عقیدتی و نه هم پیمانان دارای منافع مشترک با ایران هستند. در حالی که آمریکا همه ی شرایط افکار عمومی را برای مقابله با ایران بسیج می کند، این نوع بهانه دهی به آمریکا با چه هدفی قابل توجیه است؟ آیا اساساً سه کشور ونزوئلا، اکوادور و نیکاراگوئه در آن سوی دنیا چه کمک به ملت ایران خواهند کرد؟ برای آقای رئیس جمهور کشور بزرگ و تاریخی ایران افتخاری نیست که رئیس جمهور سوسیالیست ونزوئلا در آن سوی دنیا خطاب به رئیس جمهور ایران بگوید که امثال ما در حال افزایش است. از نگاه عقیدتی هم، که آقای احمدی نژاد همه ی دنیا را به آن فرا می خواند، چگونه می تواند توجیه کند که همه ی کشورهای عربی و اسلامی این روزها بدترین روابط دهه های اخیر را با ایران دارند؛ در حالی که ایشان برای احیاء محور سوسیالیستی – کمونیستی آمریکای لاتین ملت مسلمان و بزرگ ایران و تاریخ آن را هزینه آنان می کند.

کاش دولتی که در ابتدای آمدنش از خوردن نان و پنیر رئیس جمهور حرف می زد، حالا هم می گفت که این سفرها چه هزینه های سنگینی از نظر سیاسی و اقتصادی بر ملت روا می دارد.

 

4اوس مهدی و مدیریت کشور
عروسی تکواندوئی3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.