۰۴ دی ۱۳۸۵
شرایط انتخابات

 

مجلس شورای اسلامی این روزها مرتب شرایط سختی برای کاندیداهای دور آینده وضع می کند: حداقل مدرک تحصیلی فوق لیسانس با حداقل ۵ سال سابقه علمی، آموزشی یا مدیریتی؛ ولی در همه ی این موارد در سال آخر مجلسی که گفته شد امام زمان اعتبار نامه های آنان را تأیید کرده، نمایندگان فعلی مجلس استثناء شده اند.

اگر در مصوبه ای می شد گفت که اول اسم هر نماینده ای در هر شهری چه باشد که قابل تطبیق با نام نمایندگان این دوره گردد که ملالی نبود جز دوری شما!

ردّ صلاحیت ها، شیوه ی شمارش آراء و تبلیغات یک جانبه ی رسانه های دولتی کم بود که برای انتخابات بعدی این شرایط نابرابر هم به عنوان کوبیده ی اضافی به روند مردم سالاری اضافه شد! مبارک است ان شا الله...

 

4یلدای هندوانه ای چهلچراغ
دیکتاتور ترکمنستان3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.