۰۱ دی ۱۳۸۵
جشن حنوکای یهودیان

 

 

اوائل زمستان روز جشن های بزرگ یهودیان ومسیحیان است. کریسمس و حنوکا. گروه جوانان موسسه ادیان ما به مناسبت های مختلف کارگاهای آموزشی دینی برگزار میکند. در ماه رمضان نیز با حضور جوانان سایر اقلیتها کارگاه روزه در ادیان را برگزار کرد. امروز هم جشن بزرگ حنوکای یهودی هادر موسسه گفتگوی ادیان بود. این مراسم یکی از بزرگترین جشنهای یهودی است وشمعدان که نماد یهودی ها است برگرفته از این جشن است. در مراسم امروز که علاقمندان به تحقیق های دینی از میان مسلمانان و مسیحیان و یهودیان گرد آمده بودند، آقای آبائی - روحانی با اطلاع و روشنفکر یهودی -  گزارشی تاریخی از این جشن ارائه کرد.جنبه آئینی حنوکا روشن کردن شمع است. یک شمع در روز اول، دو شمع در روز دوم وهمین طور هشت شمع در شب هشتم. معتقدند در باز گشائی معبد مقدس سلیمان در قبل از میلاد مسیح است که روغن یک شمع در آن روز وجود داشته، وهشت روز ادامه داشته وبه همین دلیل سمبل تقدس شده  و  باعث ماندگاری این جشن در آئین یهودی است. در این مراسم جمعی از محققان اسلامی از قم هم شرکت کرده بودند. بعد از توضیحات آقای آبائی سرودی به زبان اصلی تلمودخوانده شد. یهودیان ایرانی مثل مسلمانان ایرانی فقط مراسم مذهبی را با زبان عبری میخوانند ومثل اکثر مسلمانان ایرانی که زبان عربی نمیدانند، آنها هم زبان عبری را نمیفهمند. بر عکس ارمنی ها که زبان داخلیشان ارمنی است. این نوع تحقیقات دینی برای متخصصان و علاقمندان به پژوهشهای دینی کاری مقید و قابل توجه است. اساسا ایرانی ها از اقوامی هستند که زندگی مسالمت آمیزی با اقلیتهای دینی داشته اند. به هموطنان یهودی که همواره صف خود را از صهیونیستها جدا میدانسته اند وسایر یهودیان عالم این عید مبارک باشد. از گروه جوانان موسسه گفتگوی ادیان هم صمیمانه تشکر میکنم.

4ماجرای تشکر خاتمی و تلفن توسلی در مورد انتخابات
يلدا بازی وبلاگی3
© Copyright 2003-2022, Webneveshteha.com. All rights reserved.