۳۰ آذر ۱۳۸۵
ماجرای تشکر خاتمی و تلفن توسلی در مورد انتخابات

 

دیشب اخبار 8.30 از قول آقای پورمحمدی وزیر کشور اغلام کرد که آقای خاتمی با ایشان تماس تلفنی گرفته واز زحمات ایشان در مورد انتخابات اخیر تشکر کرده. هر کس شنید، البته تعجب کرد. چندروز است که آقای خاتمی بیشتر وقت خودش را صرف بررسی سلامت انتخابات میکند و مرتب از نتایج انتخابات شوراها ابراز نگرانی دارد، چگونه یک مرتبه گوشی را برداشته تا آقای پورمحمدی را پیدا کند و از وی تشکر کند. امروز کاری داشتم دفتر آقای خاتمی دیدم همه ی بر و بچه های دفتر ایشان این در و آن در میزنند. میگفتند دیروز صبح که این مصاحبه از تلویزیون منتشر شده و آقای خاتمی فهمیده با آقای حاجی تماس گرفته که سریعا توضیح بدهند و صبح امروز که دیده در روزنامه ها نیامده، پی گیر است که چرا اینگونه غیر اخلاقی صدا وسیما و وزیر کشور سوء استفاده میکنند. و اصرار دارد بیانیه وی به صدا وسیما برسد تا طبعا " اگر " مصلحت بدانند آن را منتشر کنند. در بیانیه آمده که هدف آقای خاتمی از تماس تلفنی با وزیر کشور، ابلاغ نگرانی جدی از ابهام های مطرح شده نسبت به شمارش آرا و اعلام نتایج بوده است . من با شناختی که از روحیه آقای خاتمی دارم میدانم که چقدر برایش سخت بوده که به وزیر کشور زنگ بزند و تازه اینگونه هم مورد سوء استفاده قرار گیرد. رسانه دارند و میگویند. از قدیم هم گفته اند دارندگی و برازندگی ! آقای توسلی عضو برجسته دفتر امام هم دیروز زنگ  زد. فرزندانش پرینت خبر سایت  آفتاب را گرفته بودند که وزارت کشور تلفن آقای توسلی به پور محمدی را تکذیب کرده بود. میگفت حتما تکذیب کنندگان از خود وزیر نپرسیده اند چون توضیح میداد که در فلان ساعت، ازتلفن سیاسی دفتر امام زنگ زدم و با خود آقای پور محمدی مفصل در مورد نگرانیهای انتخاباتی صحبت کردم . حالا چگونه در بیانیه ی وزارت کشور آمده که من با وزیر صحبت نکرده ام؟ آن مصاحبه آقای پور محمدی در مورد تلفن خاتمی و این تکذیبیه ی تلفن آیه الله توسلی از وزیر ووزارت کشور خیلی البته عجیب به نظر میرسد. یا نه شما فکر میکنید با توجه به گزارشهای دیگری که از وزارت کشور در مورد نتایج انتخابات میرسد، خیلی هم عجیب نیست؟ از قدیم گفته اند جوجه را در آخر پاییز میشمارند. اینها که در این آخر پاییزی رای های ملت را خوب نشمردند. شب یلداتون مبارک و عمرتان دراز و خواجه حافظ شیراز همراهتان.

4كاش محافظه‌كاران ليست واحدی داشتند
جشن حنوکای یهودیان3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.