۲۹ آذر ۱۳۸۵
كاش محافظه‌كاران ليست واحدی داشتند

 اگر در اين انتخابات، می‌شد كاری كرد كه محافظه‌كاران مثل اصلاح‌طلبان تابلوی واحدی داشتند، نتيجه اين انتخابات خيلی به نفع اصلاح‌طلبان تغيير پيدا می‌كرد. هوشمندی محافظه‌كاران در اين بود كه با ليست‌های متفاوت و با نام‌های آشنا در صحنه انتخابات حاضر شدند. تنها طرفداران احمدی‌نژاد با تابلوی نام‌دار خانم پروين احمدی‌نژاد آمدند كه مردم ليست را شناختند و رای آن‌ها هم كه معلوم است. كاش ساير محافظه‌كاران و اصول‌گرايان هم تابلويی مشخص داشتند. چمران و طلايی و خادم و دبير و شيبانی و حتی ساعی كه در صدر ليست فعلی با همه اتفاقات ناروا هستند را هيچ‌كس جزء حاميان جريانی نمی‌شناسد. ولی اگر ليست واحدی را محافظه‌كاران می‌دادند نتيجه غير از اين بود.

4لبنان وفلسطین، رویارویی داخلی بجای جنگ با اسرائیل
ماجرای تشکر خاتمی و تلفن توسلی در مورد انتخابات3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.