۲۷ آذر ۱۳۸۵
روایت نگرانیهای انتخاباتی در جلسات دیشب و امروز

 

دیشب جلسه مجمع روحانیون بود. امروز هم به دو جلسه دعوت شده بودم که یکی با حضور آقای خاتمی و جمعی از مشاوران و دیگری با حضور آقای کروبی و جمعی از مشاورانش تشکیل شده بود. بحث هر سه جلسه نگرانیهای جدی از شمارش آراء و نتایج انتخابات بود. همه ی اطلاعاتی که آقای خاتمی و آقای کروبی و نیز آقای توسلی و بعضی نمایندگان مجلس به صورت مستند داشتند با آنچه که اعلام میشود متفاوت است. آنچه مسلم است اینکه هواداران آقای رئیس جمهور و لیست رایحه خدمت کمترین رأی را آورده اند. حفاظت از آرای مردم مسأله اصلی است. شمارش آرا به طور اساسی در اختیار کسانی است که ماههاست اعلام کرده اند رأی مردم جنبه ی زینتی دارد. روز شنبه اعضای ستاد انتخاباتی اعتماد ملی و جمعی از کاندیداهای اصلاح طلبان به خاطر نگرانی از معلوم نبودن سرنوشت بعضی صندوقها و اینکه قبل از هر شمارشی طرفداران آقای قالیباف بیانیه ی رسمی پیروزی داده بودند و سایت طرفداران آقای احمدی نژاد اعلام شکست کامل اصلاح طلبان را کرده بود تا پاسی از نیمه شب منزل آقای کروبی بودند. آقایان رفسنجانی و کروبی و خاتمی دیروز با هم در این نگرانی جلسه مشاوره داشته اند. نتیجه این شده که نمایندگان مجلس نامه ای بنویسند و آقایان هم پی نوشت کنند و به مقامات تحویل دهند تا شاید رأی واقعی اعلام شود. امروز هم مسئولان ستاد ائتلاف اصلاح طلبان با آقای خاتمی جلسه گذاشته بودند تا تصمیمات لازم بگیرند که نتایج آن اعلام خواهد شد. امروز بعد از ظهر در جلسه ی آقای کروبی یکی از نمایندگان مجلس از داخل وزارت کشور خبر گرفت که در همین صندوقها هشت نفر از اصلاح طلبان در تهران رأی آورده اند. مردم در انتخابات با سختی شرکت کردند و انصافاً حماسه ی حضور آفریدند که نتایج واقعی آرای آنان خوانده شود. توقع اصلی و به حق مردم هم حفاظت از آرای آنان است. اصولگرایان هم نباید به نتایج غیر واقعی دل خوش کنند. خوشبینانه ترین قضاوت بهم ریختگی وحشتناک در ستاد انتخابات وزارت کشور است. آقای توسلی به وزیر کشور گفته است که در انتخابات قبلی خبرگان بدون حمایت هیچ گروهی و بدون اینکه در هیچ لیستی باشم ۹۰۰ هزار رأی داشته ام. شنبه هم خبر گرفته بود که نفر هشتم است و یک مرتبه از لیست حذف شده. دیشب در جلسه مجمع تصویب شد که ضمن تشکر از مردم به خاطر آمدن پای صندوقهای رأی همه ی این نگرانی ها را به عنوان موضع مجمع روحانیون مبارز آقای موسوی لاری مصاحبه کند و بگوید. این تلاشها در جریان است تا نتیجه واقعی رأی مردم روشن شود.

 

4سمینار هولوکاست و هزینه های آن
لبنان وفلسطین، رویارویی داخلی بجای جنگ با اسرائیل3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.