۰۶ دی ۱۳۸۵
همه با پخش cd روابط خصوصی مخالف بودند اما....

 

می گویند نفرین سال ۲۰۰۶ این است که الهی سی دی ات پخش شود. معنای پنهان این طنز این است که به راحتی می تواند بلایی که بر سر خانم زهرا امیر ابراهیمی آمد، سر هر فرد دیگری هم بیاید. همه هم در این ماجرای تلخ طرفدار حفظ حرمت حریم خصوصی بودیم ولی در عین حال فرمانده ی نیروی انتظامی گزارش داده است که ۴ میلیارد همین مردم شریف و طرفدار حفظ حریم خصوصی برای دیدن خصوصی ترین روابط دو نفر پول داده اند! مبارزه ی رسمی و دولتی و قضائی با عامل این ماجراها تا وقتی مردم کشورمان حاضرند این ۴ میلیارد را بدهند حتماً بی نتیجه است؛ اما اگر به حرمت حفظ روابط خصوصی که هر انسانی بخشی از زندگی اش یواشکی است، کسی حاضر نمی شد این cd و cdهای مشابه را ببیند،منتشر کننده‌ها را قانع می کرد که از راهی شرافتمندانه مخارج زندگی را تأمین کنند. شاید هم چنانچه بعضی مورخان معتقدند این تناقض هم جرئی از خصوصیات مردم کشورمان است که در همه ی صحنه ها، حتی سیاست وجود دارد.

 

4دیکتاتور ترکمنستان
دیدار با هنیه و دست ودلبازی ایران3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.