۲۴ آذر ۱۳۸۵
اگر کاندیداها امشب نخوابند اوضاع بد نیست

 

تا ساعاتی دیگر انتخابات شوراها و خبرگان پایان می یابد. امروز ظهر دو سه ساعتی رفتم ستاد انتخابات اصلاح طلبان. از سراسر شهر خبر میگرفتند. در مجموع اوضاع به نفع اصلاح طلبان خیلی امیدوار کننده تر از آن بود که خودمان گمان میبردیم. وقتی معلوم شد اوضاع اصلاح طلب ها بد نیست، گفتند آقای کروبی به کاندیداهای اصلاح طلب پیغام داده، اگر بتوانید امشب نخوابید، اوضاع بر وفق مراد است. آقای کروبی از خواب چند ساعته شب شمارش رأی در انتخابات ریاست جمهوری که همه چیز زیر و رو شده بود، خاطره ی تلخی داشت. آقای موسوی لاری، بیطرف، حاجی و صفدر حسینی در ستاد بودند. جمعی از کاندیداها هم بودند؛ همه البته نگران آخرین ساعات رأی گیری و هنگام شمارش آرا بودند. آقای تقی زاده خامسی البته خیلی امیدوار تر از ما بود. ساعت حدود 4 بود که سر راه دم حسینیه ارشاد ایستادم تا رأی بدهم. جمعیت فراوانی بود. در مدتی که در صف بودم خیلی ها سراغ لیست مورد تأیید آفای خاتمی را میگرفتند. صادق صبا گزارشگر معروف بی بی سی را هم آنجا دیدم. برای انتخابات آمده است. چند تا خبرنگار خارجی دیگر هم بودند. مصاحبه هم کردم. همه ی آنها میگفتند که میزان شرکت کننده خیلی زیاد بوده است. من که معتقدم با این جو تبلیغاتی نابرابر و سازماندهی های امکانات حکومتی اگر چند نفر از اصلاح طلبان در تهران وارد شورا شوند و نیز آقای هاشمی رفسنجانی بیش از آقای مصباح رأی بیاورد، موفقیت بزرگی است. چون انتخاباتی که یکسال بعد ازانتخابات دور اول ریاست جمهوری برگزار میشود، قاعدتاً باید آقای احمدی نژاد همه لیست تهران را ببرد و آقای مصباح هم نفر اول تهران شود مثل انتخابات اول شورای شهر که پس از انتخاب آقای خاتمی برگزار شده بود. حالا تا فردا شود و نتیجه مشخص گردد... ازهمه مهمتر اینکه از فردا میتوان به جای احساس مسئولیت و جوگیری انتخاباتی مثل همیشه سایتم را بنویسم.

 

4فردا بعضی ها منتظر کادوی تحریمی ها هستند
جنگ روانی انتخاباتی امروز امیدبخش است3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.