۱۷ مهر ۱۳۸۵
حسن آقای خمینی و لیست اصلاح طلبان در خبرگان

 

معمولاً در هر انتخاباتی افراد سرشناس به لیستها معنای سیاسی می دهند. در انتخابات خبرگان، با این که روزهای ثبت نام به سرعت رو به پایان است، اما اصلی ترین و معروف ترین چهره های سرشناس – هر کدام به دلیلی – قصد ثبت نام ندارند. آقایان خاتمی، کروبی و موسوی خوئینی قصد حضور ندارند. تلاش زیادی برای قانع کردن آن ها صورت گرفته ولی تاکنون بی نتیجه مانده است. ثبت نام حسن آقای خمینی خیلی می تواند تعیین کننده باشد. حضور مداوم سالیان طولانی در قم و تحصیل بی وقفه از قبل از وفات پدرش تاکنون و تدریس سطوح عالی در حوزه باعث شده که بزرگان کشور او را از واجدان قطعی شرایط کاندیداتوری بشناسند. چنانچه به اعتقاد بزرگان حوزه ی اجتهاد، اگر در هر امتحانی نیز حاضر شود، برای کاندیداتوری خبرگان مورد پذیرش قرار میگیرد. وقتی چندی پیش، مداح هتاک معروف که مرتب علیه این و آن – تنها به دلیل داشتن صدای گرم – بیانیه صادر می کند، علیه حسن آقا صحبت کرد می شد فهمید آنان نیز به خوبی فهمیده اند که حاج حسن آقا اگر در لیست خبرگان قرار گیرد، نه شورای نگهبان می تواند ایشان را به خاطر طی مدارج علمی رد کند، و نه شب نامه نویسان قدرت تخریب وی را دارند. به همین دلیل کاش دوستانی که برای آمدن حسن آقا تلاش می کنند موفق شوند با راضی کردن وی به کاندیداتوری، به لیست کاندیداهای خبرگان معنای ویژه ای بدهند. همچنانکه تلاش گسترده ای از سوی محافظه کاران صورت می گیرد تا با نام مصباح یزدی به لیست خود معنا دهند. اگر لیست حتی اندک جناح اصلاح طلب با محوریت چهره های آشنا و مورد قبول مردم شکل گیرد و مردم تقابل لیست معتقدان به حقوق مردم را در برابر لیستی ببینند که رسماً از بی اهمیتی رأی مردم حرف می زنند، شاید در انتخابات شرکت کنند و این انتخابات آغازی شود برای پیروزی در همه ی انتخابات آینده. دموکراسی جز از طریق صندوق های رأی به دست نمی آید. ولی به قول معروف اگر شود چه شود!

 

4مجلس خبرگان و نگرانی های مجمع روحانیون مبارز
خولی علیه السلام3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.