۲۰ شهريور ۱۳۸۵
توقیف دردناک شرق

 

خبر کوتاهی بود. شرق توقیف شد. دلایل مثل همیشه: ۷۰ شکایت مقامات رسمی و غیررسمی که در روزهای تصمیم به کار حقوقی می آید و پشتوانه ی عملیاتی میشود؛ نکته دیگر چندی پیش به خاطر کاریکاتوری که باز هم معتقدبودند به افتخارات ترک زبانان و آذری ها جفا شده است میخواستند شرق را تعطیل کنند. گویا کسانی هستند که همواره میخواهند ترکها را رویاروی اهل فرهنگ قرار دهند. اگر چنین باشد این از همه ی اهانت ها برای ترکهای با فرهنگ ایران توهین آمیزتر است. بعدا باز هم کاریکاتوری که میگویند به مسائل داخلی و حوزه ریاست جمهوری مربوط استُ دستور تعطیلی روزنامه آمده است. زبان کاریکاتورفهم ویژه ای میخواهد که همیشه کاریکاتوریستها در نهایت قربانی آن بوده اند . از نیک آهنگ تا نیستانی. آخری را هم خدا بخیر کند. دلیل فنی تغییر مدیر مسئول هم که بنا به گفته ی مسئولان شرق قابل حل بود. اما جدای از این حرفها، شامه اهالی سیاست بفهمی نفهمی حس میکنند که روزنامه ها نباید از یک حد معینی در جامعه تأثیرگزارتر شوند؛ و در بعضی مسائل هم که اصلاً کسی نباید هیچ نوع اطلاع رسانی انجام دهد. شرق هم تأثیر گزار شده بود و هم تنها رسانه جدی و پرتیراژ مجموعه ای بود که قرار نبود حرفشان شنیده شود. سال انتخابات و روزهای سرنوشت ساز اتمی، شب سالگرد شرق و حضور همه ی اندیشمندانی که بهتر است نیندیشند و دفاع از خاتمی و پوشش مخالفت گسترده با هتاکان هم مثل رفیق بد و ذغال خوب نباید بی تأثیر باشند. ما که امیدواریم شرق دوباره منتشر شود، ولی اگر نشد تا همین جای کار هم شرقی ها در این دوران سخت که قرار نبوده صدای خیلی ها شنیده شود و آنها چنین کردند، کارشان کارستان بوده است. ملت ایران و تاریخ، قدر شناس بر و بچه های شرق خواهند بود. حیف شد. شرق واقعاً روزنامه بود!

 

4"دنیا دیگه مثل تو نداره" با تغییر کاربری
محدود شدن اطلاع رسانی در کشور3
© Copyright 2003-2022, Webneveshteha.com. All rights reserved.