۱۴ شهريور ۱۳۸۵
ماجرای تورات و انجیل و قرآن در کنفرانس ژاپن

 

پریشب در جلسه ی مجمع روحانیون مبارز، آیت الله بجنوردی از سمینار ادیان و صلح ژاپن گزارش می داد. یکی از خاطرات جلسات آن سمینار را بازگو کرد. می گفت آخوند بزرگ دولتی یهودی ها که از طرف اسرائیل آمده بود، وقتی رفت سخنرانی کند، به مسأله ی انسانی اسیر بودن ۳ سرباز اسرائیلی در لبنان اشاره کرد و طبق رویه ی مظلوم نمایی دینی رایج و استفاده سیاسی از دین، توراتی را از جیبش بیرون آورد و به رئیس جلسه داد و گفت این کتاب خدا را در لبنان به آن ۳ سرباز اسرائیلی برسانید که دستشان از زمین و زمان کوتاه است و می خواهند تورات بخوانند! واقعاً دلسوری دینی را می بینید؟! بعد از سخنرانی این خاخام، و صحبت اعتراضی امام جماعت مسجد الاقصی، رهبر مسیحیان قدس هم پشت تریبون رفت و یک انجیل و یک قرآن به رئیس جلسه داد و خواست این دو کتاب را هم به هزاران نفر زندانی مسلمان و مسیحی در اسرائیل برسانید که آنها هم بتوانند از کتاب خدا بهره ببرند.

                       *************

سر مقاله ی روزنامه ی شرق را امروز من نوشته ام. عنوانش را "کابوس خاتمی" گذاشته بودم، ولی دوستان شرقی برای آن عنوان "آسیبی به خاتمی نمی رسد" را گذاشته اند. از روزنامه ی شرق ممنونم که نوشته ام را سرمقاله کرده است. ان را می توانید اینجا بخوانید.

 

4خاتمی در سفر مدنی متفاوتی در آمريكا صدای اسلام صلح‌طلب را ندا می‌دهد
غرق شدن پاسارگاد3
© Copyright 2003-2022, Webneveshteha.com. All rights reserved.