۲۴ شهريور ۱۳۸۵
شکنجه ی زندانیان در حضور خاتمی

 

چند وقتی بود که ایمیل هایی دریافت می کردم که بعضی ها با تعجب می پرسیدند که واقعاً این عکس ها صحیح است؟ و خاتمی این قدر جنایتکار بوده است؟ عکسی که همراه آن بود نشان می داد که خاتمی در جائی ایستاده و یک نفر را از پا آویزان کرده اند و چند نفر هم مشغول زدن او هستند. خیال می کردم که ایمیل زنندگان قصد شوخی دارند. اخیراً دیدم یکی از روزنامه های عراق که معروف است با سازمان مجاهدین خلق ارتباطاتی دارد نیز همان عکس را منتشر کرده و نوشته که اسرای عراقی را در برابر خاتمی شکنجه می دهند. گر چه شک دارم باید این امر واضح را توضیح داد؛ ولی با توجه گستردگی انتشار آن شاید توضیح کوتاهی، اگر چه توضیح واضحات باشد ضروری به نظر رسد.

در اواخر دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی، وزارت اطلاعات زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری دوران رژیم قبل را به عنوان موزه ی عبرت بازسازی کرده بود. یک بار از آقای خاتمی دعوت کردند که از این موزه بازدید کند. من هم همراه ایشان بودم و یادداشتی هم در آن تاریخ نوشتم. در بازسازی این زندان مجموعه افراد در درون سلول هایی که آدم های سرشناس در آن زندانی بودند، قرار گرفته بود. در وسط این موزه، که در آن دوران شکنجه گاه بوده، مجسمه ی فردی که از سقف آویزان بود و افرادی هم در حال شکنجه بودند قرار داشت. آقای خاتمی ضمن بازدید از همه ی قسمت های این موزه، در کنار این مجسمه ها ایستاده بود که خبرگزاری ایسنا از آن عکس گرفته. حالا در این آشفته بازار، آن عکس را با کمی تر و تمیز کردن صورت آن مجسمه ها، به عنوان این که خاتمی ایستاده و در مقابل او دارند فردی را شکنجه می کنند، منتشر کرده اند. در ایران می گویند جلوی خاتمی آزادی خواهان را دارند شکنجه می کنند؛ و در عراق هم می گویند اسرای عراقی را. خدا وکیلی اگر چه بر و بچه های وزارت اطلاعات برای بازسازی این مجموعه خیلی زحمت کشیده بودند، ولی انصافاً مجسمه ها جوری نیست که با آدم واقعی اشتباه شود. به همین دلیل فکر نمی کردم توضیح بدهم. اما وقتی وسعت تبلیغات را دیدم، فکر کردم چند کلمه ای بنویسم.

 

 

4ساده زیستی مشارکتی ها
سمینار ادیان بعد از ۱۱ سپتمبر در مونترآل3
© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.