۱۳ شهريور ۱۳۸۵
خاتمی در سفر مدنی متفاوتی در آمريكا صدای اسلام صلح‌طلب را ندا می‌دهد

 

ديشب فرصتی شد تا با يكی از همراهان آقای خاتمی در امريكا تلفنی گفت‌وگو كنم. مهمترين برنامه اين چند روزه آقای خاتمی سخنرانی در جمع ۲۰ هزار نفری مسلمانان آمريكا بود. محتوای سخنان ايشان را در سايت ايشان و خبرگزاری‌ها می‌توانيد بخوانيد؛ اما برای همه، جمعيت فراوان و استقبال بی‌نظير مسلمانان بسيار پر اهميت بود. اين مجموعه سنی‌مذهب‌ها بود‌ه‌اند كه تا كنون علاقه‌مندی زيادی به همكاری و توجه به شيعيان نداشتند. دوست همراه آقای خاتمی می‌گفت كه آقای خاتمی را به دلايل امنيتی فقط در سالن اصلی كه ۱۰ هزار نفر بودند بردند. به محض ورود به سالن، حاضران چنان استقبال كردند كه خيلی از مسلمانان به دليل عظمتی كه خاتمی برای آنان آورده بود اشک می‌ريختند. ده‌ها بار وسط سخنرانی مردم حرفهايش را با كف زدن ممتد قطع كردند. در محل‌های مجاور چادر زده بودند و بيش از ۱۰ هزار نفر هم در آن نقاط مستقر شده بودند. اين جمعيت در شيكاگو واقعاً همه را تعجب‌زده كرده بود. يک نوع مانور قدرت اسلام تلقی می‌شده. امكان پيدا كردن گوشی ترجمه ی هم‌زمان برای اين جمعيت نبود. صدای خاتمی را كم و صدای مترجم هم‌زمان را پشت بلند‌گو بلند كرده بودند.

به عقيده من سر و صدای بی‌جای سیاسی هم كه برای ديدار با كارتر درست كرده بودند برای تحت الشعاع قرار دادن حضور مدنی آقای خاتمی بوده است. بنابر روايت رسمی، آقای كارتر يك‌طرفه دعوت كرده است كه در ايالت جورجيا در جنوب آمريكا كه اصلاً در برنامه ‌آقای خاتمی نبوده از ايشان استقبال می‌كند! اين دعوت در رسانه بوده و قرار سفری به جورجيا از ابتدا در برنامه خاتمی نبوده كه ديدار با كارتر هم جزء آن باشد. البته در مراسم گوناگونی كه خاتمی به ميزبانی مؤسسات دعوت است، امكان آمدن شخصيت‌هايی مثل كارتر هست كه اگر چنين شود فرصت خوبی برای حرف زدن جدی وجود دارد.

 

4امام موسی صدر و دولت نهم
ماجرای تورات و انجیل و قرآن در کنفرانس ژاپن3
© Copyright 2003-2022, Webneveshteha.com. All rights reserved.