۰۸ شهريور ۱۳۸۵
رجایی و استفاده ی ابزاری

 

رجائی کسی بود که حدود دو ماه رئیس جمهور ایران شد. جریان خشن تروریست مجاهدین خلق که با ترورهای وحشتناک در سال های اول انقلاب، جریان مسالمت آمیز انقلاب را با عکس العمل های حکومتی به سمت خشونت بردند. بعد از کشتن ۷۲ نفر از افراد حکومت، در ۸ شهریور ۱۳۶۰ رجائی و باهنر، رئیس جمهور و نخست وزیر کشور را به شهادت رساندند. عمر رئیس جمهوری رجائی کوتاه بود؛ اما منش مردمی و دوری از ریاکاری و فریب و اثبات آن با تحمل زندانهای سخت در دوران رژیم پیشین او را به یک مکتب ماندگار تبدیل کرد. اگر از رجائی به صورت تبلیغاتی و ابزاری استفاده نمی شد، به صورت یک اسوه ماندگار برای همیشه می ماند. رئیس جمهور احمدی نژاد می توانست خودش باشد که اگر مورد استقبال مردم قرار گرفت، خود الگو شود و اگر نگرفت به رجائی که سرمایه ی ملی بود آسیب نرساند. یادتان هست که همسر شهید رجائی در ایام انتخابات بیانیه داد و همین هشدار را داد؟

در سالروز شهادت رجائی و باهنر، یادشان گرامی باد.

 

4فرقه ی مصباحیه
اگر آیه الله مشکینی بازنشسته شده بود....3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.