۳۰ مرداد ۱۳۸۵
مبعث، تجلی محبت و آگاهی

 

فردا روز مبعث و روز برانگیخته شدن محمد (ص) آخرین پیامبر خداست؛ پیامبری که با واژگان قلم و خواندن اولین سخنان خود را بر بشریت عرضه کرده؛ رسول بزرگواری که دلیل بعثت خود را تمام کردن کرامت اخلاقی می دانست. استفاده ی پیامبر از لفظ تمام کردن، حرمت گذاری به روش های اخلاقی مورد قبول بشریت نیز نهفته است. مکتب اخلاقی پیامبر، متفاوت از شیوه ی رفتار اخلاقی بشر نبود. بلندای کوه حرا و غار کوچک آن، سرآغاز مکتب فراگیری بود که بعد از ۱۴ قرن، همچنان اسلام یکی از سه دین بزرگ دنیاست.

در طول این ۱۴ قرن کسان زیادی برای تحقق آرمان های پیامبر اکرم تلاش کردند، جان دادند، رنج کشیدند، آواره شدند و دلسورانه فداکاری کردند تا نام مهربان محمد (ص) بلند مرتبه بماند. همچنان که خیلی ها نیز در طول این هزار و چهارصد ساله از نام پیامبر بهره های فراوانی بردند و منافع خود را زیر نام او جستجو کردند؛ پیامبر رحمت و صلح را سمبل خشونت معرفی کردند و خواندن و قلم که اولین کلمات او بود را ممنوع کردند و شکستند و اخلاق را که فلسفه ی بعثت بود از قاموس اسلام حذف کردند. سالروز بعثت پیامبر بزرگ اسلام مبارک باشد. کاش جامعه ی اسلامی به پیام پر محبت و سرشار از آگاهی محمد (ص) بازگردد.

      

                               *  *  *  *  *

در مورد نامه ی آقای الهام به دادستان تهران هم مصاحبه ای کرده ام که اینجا می توانید آن را بخوانید.

 

4مرگ شعبان جعفری
آقای خاتمی تکذیبیه آقای رهبر را تایید میکند3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.