۲۹ مرداد ۱۳۸۵
مرگ شعبان جعفری

 

دیروز در سالگشت ۲۸ مرداد، شعبان جعفری معروف به شعبون بی مخ درگذشت. این همزمانی ظریفی بود. از ابتدای نوجوانی اسم شعبان بی مخ را شنیده بودم. در ایام انقلاب که گوشه و کنار چماق به دستان به تظاهرات مردم حمله می کردند، باز در بیانیه های سیاسی از این چماق به دستان به عتوان شعبان بی مخ های رژیم یاد می کردند. چند سال پیش که خاطراتش چاپ شد، دو بار آن را خواندم. با لهجه ی شیرین لاتی خاطراتش را تعریف کرده است. خودش در خاطراتش تعریف می کند، وقتی برای گرفتن جواز اقامت در آمریکا اقدام کرده بود، ضرورت داشت افراد در حد ابتدایی زبان انگلیسی بلد باشند. او که قدرت فراگیری ابتدایی زبان انگلیسی را نداشته به مترجم می گوید از هر ایرانی مقیم آمریکا بپرسید به من می گویند بی مخ. آدم بی مخ هم که نمی تواند زبان یاد بگیرد. وی از عوامل اصلی کودتای ۲۸ مرداد شناخته می شود. در حقیقت او – اگر چه خودش در خاطراتش خیلی قبول ندارد – از عوامل بازگشت دوباره ی خاندان پهلوی به حکومت و سقوط دولت مصدق بود.

به عقیده ی من شعبان جعفری یک عنوان عبرت آموز تاریخ ماست. رژیمی که خود را به "بی مخ ها" مستظهر کند، و چاقوکشی و ضرب و شتم و لات منشی را ترویج نماید، حتماً در سراشیبی سقوط افتاده است.

 

4سریال نرگس
مبعث، تجلی محبت و آگاهی3
© Copyright 2003-2022, Webneveshteha.com. All rights reserved.