۲۸ مرداد ۱۳۸۵
سریال نرگس

 

امروز یک sms دریافت کردم، نوشته بود با شرکت در مراسم چهلم مادر نرگس، شوکت را ضایع کنیم. این اشاره به فراگیر بودن مخاطبان سریال نرگس است که میگویند از پربیننده ترین سریالهای تلویزیونی است. اساساً سریالهایی که هر شب پخش میشود و موضوع دنباله داری است مورد استقبال خانواده ها قرار میگیرد و آن تنها حلقه وصلی میشود که معمولاً همه ی اعضاء خانواده در مورد دیدن آن کانال توافق میکنند. سریال نرگس به دلیل آن که در فصل تابستان و بعد از مدتها تعطیلی سریالهای دنباله دار پخش میشود از شانس مخاطب بیشتری برخوردار است؛ اما در چنین شرایطی که بیننده به خاطر کمبود فیلم و سریال تلویزیونی مجبور به دیدن این سریال است، دست اندرکاران باید تلاش کنند که از آفت همیشگی طول دادن های زیادی، کم سرعت بودن حوادث، تکراری و قابل پیش بینی شدن سکانسهای بعدی، و مواردی از آن قبیل که هم مخاطب و هم دست اندرکاران میدانند که شیوه پرداخت پول بر اساس دقیقه ی تولید، عامل این شکل ارائه کار است پرهیز نمایند. اگر نویسندگان و کارگردانان سریال نرگس که مخاطب فراوانی پیدا کرده و جزئی از زندگی مردم شده است، این اعتماد و علاقه را پاس دارند و به مردم حرمت بگذارند، خود را در دل و ذهن جامعه محترم میکنند. به روان زنده یاد پوپک گلدره هم درود میفرستم.

 

4استقبال با شکوه از اندیشه ورزی
مرگ شعبان جعفری3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.