۳۰ تير ۱۳۸۵
در حاشیه ی الکامپ

 

این روزها نمایشگاه الکامپ به قول ما آخوندا طبق معمول سنواتی برگزار است. من هر ساله به دلیل علاقه ای که به حوزه IT  دارم بدون دعوت، سری به آنجا میزدم. ولی امسال که اصلا کاره ای در حکومت نیستم، از طرف دو سه جا دعوت شده بودم که از غرفه هاشان بازدید کنم وممنونم از آنها. نمایشگاه امسال  آنچنانکه من دیدم متناسب با میزان پیشرفت IT در ایران نبود. جوانان ما در مسائل نرم افزاری و حتی سخت افزاری پیشرفت فراوانی کرده اند. یکی از شرکتها پیشنهاد اضافه کردن تلفن به سایت میداد که با sms مردم بتوانند برای من ایمیل بفرستند. فکر میکردم کاش با این راحت شدن ارتباطات مسئولان دولتی چنین امکاناتی را فراهم میکردند تا بتوانند مستقیم تر وسریعتر با نظرات مردم آشنا شوند. نمیدانم دولت الکترونیک که آن همه برایش سرمایه گذاری شد به چه سرنوشتی مبتلاست که امسال بر عکس سالهای قبل، خیلی حضور کمرنگی داشت. اما ایزیزان که به وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح تعلق دارد بخش بزرگی از نمایشگاه را در اختیار گرفته بود و در قسمتی از آن انواع فیلترینگ ها را هم با افتخار به نمایش گذاشته بود. یکی از مسئولان غرفه ها را دیدم. میگفت علیرغم استقبال بیشتر مردم از نمایشگاه امسال ولی از حضور مسئولان خبری نیست.ISP های تهران وبعضی شهرستانها هم غرفه داشتند  از وقتی فیلترینگ مرکزی شده و از دست سرویس دهندگان خارج شده  ISP ها نفس راحت تری میکشند و از تیررس سوء ظن هایرایج دور شده اند.از کارهای جالب الکامپ غرفه دادن به خبرگزاریها و ومجلات و روزنامه های حوزه IT بود. اطلاع رسانی تخصصی و فنی خیلی به رشد و آگاهی جوانان ما کمک میکند. با کلی از بروبچه ها هم که هرکدام برای بهتر شدن وب نوشته ها نظر میدادند حرف زدم واز نظراتشان استفاده کردم. در هر حال هر مناسبتی که به توسعه IT در ایران کمک کند گام مفید وموثری است. جوانان ایرانی دیر به حوزه اینترنت وارد شدند، اما علیرغم همه ی مشکلات ومنجمله فیلترینگ بی ضابطه خیلی سریع پیش رفت. 

 

4مشکل مشترک مشروطیت، مصدق،و اصلاحات
ره هر پیک و پیغام و خبر بسته ست3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.