۲۹ تير ۱۳۸۵
مشکل مشترک مشروطیت، مصدق،و اصلاحات

 

 

دیروز به اتفاق جمعی از دوستان دست اندر کار برگزاری صدمین سالگرد مشروطیت که قرار است از سوی اصلاح طلبان بر گزار شود به دیدن آیه الله آقای  موسوی خوئینی رفته بودیم. تلاش دوستان بر این است که به بهانه این سده براساس محور قانونگرایی توجه جامعه  به این نکته جلب شود که چرا در این صد ساله ای که تلاش برای نهادینه شدن قانون در کشور آغاز شده ، هنوزاین مسئله نهادینه نشده است. مقالات مختلفی هم در این باب نوشته شده که امید است در همایش مطرح شود. احمد بورقانی و مصطفی تاجزاده گزارشهایی دادند. همچنانکه دست اندر کاران قبلا با آقایان خاتمی، کروبی، رفسنجانی، مهندس موسوی دیدار هایی کرده بودند. آقای موسوی خوئینی با اینکه میگفت در مسائل تاریخی مطالعات تخصصی ندارد اما به نکته ی مهمی اشاره کرد. میگفت در مشروطیت و دوران مصدق و دوران اصلاحات، یک اصل مشترک وجود داشته است که وقتی هریک از این نهضت ها به مرحله ی حساس و تعیین کننده ای میرسیده، گروهی سعی کردند که این نهضت هارا به جریان مخالف دین نسبت دهند و متدینان را برانگیزند تا از موضع دینی و با دلواپسی اعتقادی آنان را به رویارویی با این حرکتها وادارند تا عملا این نهضت ها نهادینه نشود. الزاما هم این دل نگرانی ها سیاسی نیست. این یک واقعیت است که عده ای بی توجه به مبانی دینی مردم به مقدسات آنها در سایه این حرکتهای اصلاح طلبانه حمله ویورش بردند و باعث تحریک ونگرانی مردم متدین شدو مقابله آنان نیز باعث شکست نسبی این جریانات گردید. به همین دلیل بر جریانات دلسوز اصلاح طلبانه ایران فرض است که برای نهادینه شدن جریانات دموکراتیک و تاثیر گزاری ماندگار در جریان جامعه توجه نمایند تا در برابر مقدسات دینی مردم قرار نگیرند و صف متفاوتی با صف متدینان پیدا نکنند. نکته مهمی بود که موسوی خوئینی به آن توجه میداد. یک سیاستمدار موفق کسی است که بتواند جریانات سیاسی را با واقعیت موجود در کشورش تطبیق دهد. محمد عطریان وصادق خرازی وجلائی پور هم بودند که هرکدام در این بحث اشاراتی داشتند اما وقتی از موسوی خوئینی خواستیم همین بحث را در سمینار مطرح کند، قبول نکرد. بعضی از سیاستمدارها مثل مهندس موسوی و موسوی خوئینی و عبدالله نوری سیاست سکوت راپیشه کرده اند. من موافق این سیاستشان نیستم ولی آنها چنین هستند .

4قربانیان بی گناه لبنان و کوفه
در حاشیه ی الکامپ3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.