۲۸ تير ۱۳۸۵
قربانیان بی گناه لبنان و کوفه

 

دیروز بعد از یک هفته بمباران همه جانبه لبنان، در کوفه نیز انفجار مهیبی صورت گرفت که تعداد فراوانی از کارگران کشته شدند. این کار طبق معمول توسط افراطیون مسلمان صورت گرفت که کارگران شیعه را یک تروریست متدین به عنوان دعوت به کار کارگری به دور مینی بوس خود فرا خواند و بعد به عنوان یک عمل قهرمانانه آنها را منفجر کرد. من همیشه مینوشتم که متعصبان دینی بهترین همکاران آمریکائی ها و صهیونیستها هستند. حادثه دیروز و هم زمان با مسائل دردناک لبنان که حتی مردم اروپا و آمریکای لاتین هم با مردم لبنان همدردی میکنند، نشانه وحشتناکی بر هماهنگی بن لادنی و اسرائیلی است. حداقل فایده آن هم این بود که خبر کشته شدن کارگران کوفه و مردم لبنان در کنار هم در رسانه های دنیا مطرح میشد و اسرائیل در افکار عمومی جهان شریک مسلمان وحشی پیدا میکرد؛ و کارگران فقیر عراقی قربانیان این اندیشه و همکاری جنایتکارانه.

در خبرهای دیروز هم بود که بیروت روز آرامتری داشت و در این آرامش کشتی های جنگی آمریکائی چند هزار تبعه آمریکا را از بیروت خارج کردند. خیلی وضع مردم لبنان دردناک است. نگاه کردن به خروج آمریکائی ها که حامی اصلی اسرائیلی ها هستند برای آنکه بتوان با خیال راحت مردم لبنان را از هوا و زمین و دریا بمباران کرد، در دنیای فعلی و برای مردمی که بی تقصیرترین آدمهای این روزگارند و تازه میدیدند کشورشان بعد از 15 سال جنگ داخلی بازسازی شده، خیلی دردناک است؛ خیلی!

 

4هشدار انتخاباتی
مشکل مشترک مشروطیت، مصدق،و اصلاحات3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.