۲۷ تير ۱۳۸۵
هشدار انتخاباتی

 

آیت الله یزدی که خودش از اعضای شورای نگهبان است، در یک سخنرانی در قم  هشدار داده است که مبادا خلق الله در خبرگان به کسانی رأی دهند که دشمن میخواهد. با توجه به این که اختیار تأیید و تصویب صلاحیت خبرگان، با آنکه خودشان هم کاندیدا هستند، در اختیار خود شورای نگهبان است، و دبیر آن بارها اعلام کرده برای رد کردن افرادی که نمیخواهند هیچ رو در بایستی ندارند و انصافاً هم راست گفته و طبعاً در بین خودی ها هم غریبه اجازه کاندیداتوری ندارد، این توصیه ی حضرت آیت الله چه معنایی دارد؟

 

4همسر الهام و پرتقال فروش آشوبگران حادثه قم
قربانیان بی گناه لبنان و کوفه3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.