۲۳ تير ۱۳۸۵
برای لبنانی ها

 

حمله ی همه جانبه اسرائیل به لبنان در پی اسارت دو اسرائیلی، توجه همه ی دنیا را جلب کرده است. من در عملیات خوشه های خشم در نوروز ۷۵ که مثل این روزها لبنان از دریا و آسمان و زمین مورد تجاوز نظامی قرار گرفته بود، بیروت بودم. فضای وحشتناکی بود. درست بعد از ده سال همان روشها از سوی اسرائیل و آمریکا تکرار میشود که باز این سیاستها تکرار روشهای ۴۰ ساله آنهاست. این در حالی است که روش همه ی دنیا و سیاستهای حاکم بر آن تغییر کرده است و قدیمی ترین و متناسبترین روش با دوران جنگ سرد بر سیاست خاورمیانه ای آمریکا و اسرائیل سایه افکنده است. مشکل اصلی هم این است که در ایام آرامش هیچ کس به فکر حل ریشه ای قضایا نیست. هیچ حادثه ای یک شبه صورت نمیگیرد. متأسفانه وحشت سیاسی آمریکا از لابی صهیونیست باعث شده که ضمن قربانی شدن باور به دموکراسی در خاورمیانه، مردم لبنان و فلسطین تاوان بپردازند و زمینه را برای فعالان نظامی به جای فعالان سیاسی باز کند؛ ضمناً از دیروز که جنگ بین اسرائیل و لبنان و به طور مشخص، حزب الله جدی شده است، در بسیاری از کشورهای اسلامی و عربی تظاهرات خود جوش برگزار شده است ولی در ایران مراسم ضد صهیونیستی هیچ وقت خود جوش نبوده و باید مؤسسات رسمی متولی شوند. این مسئله نیاز به توجه جدی دارد که افراط در تبلیغات و استفاده سیاستمداران ایرانی از مسائل فلسطین برای مصالح خود یکی از این دلایل است. با مردم لبنان هم که تا میخواهند قوامی بگیرند به دلیلی مجبور به عقبگرد اقتصادی هستند، باید ابراز همدردی کرد.

 

4زیدان و ماتراتزی و اسلام و مسئولان ایرانی
گفتگوی تمدن و روز زن3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.