۱۴ تير ۱۳۸۵
نفی دموكراسی در جهان با كمك غرب

 

وقتی اسرائيل در اين روزها به هر دليلی به مقر نخست‌وزير قانونی و وزارت كشور فلسطين حمله می‌كند و به صورت فله‌ای نمايندگان مجلس و وزرای كابينه حكومت به رسميت شناخته بين‌المللی را دستگير می‌كند، اگر چه از نظر نظامی فلسطينی ‌ها قدرت رويارويی ندارند و جهان نيز ساكت است و مشكلات روزمره اين روزهای اسرائيل با قلدری می‌گذرد اما بی‌اعتنايی غرب كه همه دنيا را به ارزشهای دموكراسی فرامی‌خواند به اصول دموكراسی، جامعه جهانی را به سمت رويگردانی از ارزش‌های قابل قبول بشری و من‌جمله دموكراسی سوق می‌دهد. وقتی جوامع بشری و به‌خصوص جهان‌سومی‌ها می‌بينند اگر دولت و مجلسی را كه افراد آن اسرائيل را نمی‌پسندند ولی بر اساس قواعد دموكراتيک بشری انتخاب شده‌اند، اسرائيل دستگير می‌كند، دفتر نخست‌وزير منتخب حزب دارای اكثريت بمباران می‌شود، به طور طبيعی آنان از ادامه اصرار بر اصول دموكراسی سرباز خواهند زد. جنايت بزرگتر از اين حوادث گذرا كه درفلسطين هر روز صورت می‌پذيرد اين است كه غرب با محوريت اسرائيل عملاً بشريت را از پايبندی به دموكراسی منصرف می‌كند و در نتيجه خشونت رخ می‌نمايد و تاوان آن را كشورهای جهان سوم بايد بدهند و البته آسيب آن را هم خود غرب می‌بيند. غربی‌ها بايد به‌جای توجه به مشكلات روزمره اسرائيل به فكر آينده بشريت باشند كه لااقل خودشان در امان زندگی كنند. اين واقعيتی است كه دستگاه‌های سنتی سياستگذار غربی به آن توجه نمی‌كنند و هر روز هم خود و هم جامعه جهانی را به سمت نابودی و جنگ هدايت می‌كنند.

 

4انتخابات خبرگان
جهانبگلو و شکوهی 3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.