۱۲ تير ۱۳۸۵
چرا درباره دستگیری پدر و برادرم نمینویسم؟

 

آره بابا درسته. هی تو این دو هفته از هر طریقی از من می پرسند این آقای ابطحی که به دلیل مسائل فکری و تشکیلاتی مربوط به امام زمان دستگیر شده، پدر شماست یا نه؟ بله. ایشان ابوی محترم بنده هستند. از وقتی سایت انصار حزب الله و روز آنلاین، و هر کدام به شکلی این مطلب را نوشته اند، شرایطم مشکل تر شده است. از یک سو وظیفه ی فرزندی این است که فقط به فکر آزادی پدر باشد و نه مسایل سیاسی حاشیه ای که توهم بهره برداری سیاسی شود؛ این اولیه ترین وظیفه ی هر فردی است، آن هم  پدری که مریض است و سه سال پیش عمل قلب باز کرده و مدت زیادی از این ۱۶ روز حبس را در بیمارستان بوده است؛ و طبعاً سخت نگران سلامتشون. و نیز برادرم تقی که از نظر عاطفی خیلی دوستش دارم و او هم زندان است. می دانم نوشتن من با تحلیل ها و اعتقادات سیاسی که دارم و هیچ وقت هم مورد قبول پدر نبوده، احتمالاً باعث سخت تر شدن کار او می شود و هیچ فرزندی حق ندارد چنین کند. از سوی دیگر با اعلام خبر توسط بعضی سایتها و روزنامه ها و دهها ایمیل فکر می کنم اگر هیچی نگویم حمل بر بی اعتنایی و بی احترامی به مقام پدر باشد. همه ی اینها به اضافه ی وضع آشفته ی خانوادگی، با حضور مادری که همه ی وجودم ارادت به اوست و مهمان ماست و کارهای جاری سیاسی و نوشتن هر روزه سایت و تماس با این و آن و و و..... باعث شده روزهای سختی را بگذرانم. ببخشید که مسائل شخصی ام را در سایتی که نسبتاً عمومی است مطرح کردم. باز هم می گویم به دلایل فوق، فعلاً دیگر در این رابطه چیزی نمی نویسم. امیدوارم زودتر آزاد شوند.

 

4چند مي گيري گريه كني؟
انتخابات خبرگان3
© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.