۱۶ خرداد ۱۳۸۵
حادثه ی "مهم" تشنج در سخنرانی هاشمی رفسنجانی

 

دیروز در قم هم همان جمع معلوم و محدود و پر قدرت که یک روز با شعار "مخالف هاشمی دشمن پیغمبر است" به هر کس و هر جا حمله می بردند، به مراسم سخنرانی هاشمی رفسنجانی حمله بردند و مراسم را به هم زدند. این جمع البته کار تازه ای نکرده اند؛ چند هفته پیش در قم، در حرم حضرت معصومه (س) به خاتمی حمله بردند و بدترین فحاشی را به او، که دین خدا را نابود کرده ای. ده ها راه پیمایی کفن پوش کردند که مصاحبه ی خاتمی با CNN سازشکاری است و چراغ سبز به آمریکا؛ به سید فاضل و اندیشمندی مثل مهاجرانی و شیخ پاک و تیزهوشی مثل عبد الله نوری، که هر دو عضو کابینه ی جمهوری اسلامی ایران بودند در نماز جمعه به قصد کشت حمله کردند؛ در کوی دانشگاه حاضر بودند و در ضرب و شتم دانشجویان شریک؛ و....

تبار این جریان، به عنوان بازوی قدرتمند بخشی از مدیریت کشور برای مردم آشنا بود. تنها اتفاق جدید این بود که این بار هاشمی رفسنجانی هم در این محدوده قرار گرفته است.

امروز یکی از دوستان از قم زنگ می زد که مردم قم فهمیده اند که بانیان حوادث دیروز در به هم ریختن مراسم سخنرانی هاشمی وابسته به کدام مدرس حوزه بوده اند و در چه مؤسسه ای. چند ساعتی هم دستگیرشان کرده اند. یاد پرونده های فراوانی افتادم که در آن ۸ سال با جزئیات کامل آماده می شد و با مهر "کس نبیند" که می گویند برادران افغانی ما با لهجه ی شیرین فارسی دری از این عنوان به جای کلمه ی محرمانه استفاده می کنند، به بایگانی سپرده می شد.

این نوع برخوردهای زور مدارانه به نفع هیچ قدرتی نیست. خیلی از رهبران سابق این حرکت ها و این نوع حمله ها، روشهای دیگری را برگزیدند و لااقل به سمت فیلم و روزنامه و تبلیغات و یا سازماندهی تشکیلاتی و انتخاباتی روی آورده اند؛ ولی باز هم این روش ها پایان نیافته است. این نوع رفتار در مورد هر کسی محکوم است و باید همه با آن مقابله کنیم.

با توجه به قدرت و سابقه ی هاشمی رفسنجانی در معماری انقلاب و پشتوانه ی حوزوی و حمایت بی دریغی که مراجع تقلید و علمای شهرستان ها از ایشان دارند، این حادثه در حوزه ی سیاست ایران "مهم" تلقی می شود و به همین دلیل شاید، فقط شاید در آینده این اتفاقات اگر پایان نمی یابد، لااقل محکوم شود.

 

4مراسم دیشب سالگرد امام
برنامه های مذهبی صدا و سیما3
© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.