۰۶ خرداد ۱۳۸۵
روزنامه ی ایران و آذری های ایران

 

هفته ی گذشته در پی اهانت روزنامه ی ایران به آذری ها، فضای متشنجی در کشور به وجود آمد. این فضا به خصوص در دانشگاه ها ظهور بیشتری داشت. در این رابطه چند نکته ی مهم قابل توجه است:

۱. واقعیت این است که ایران به خاطر تنوع قومیت ها و زبان ها و گویش های متفاوت دارای حساسیت فراوانی است و هر نوع بی توجهی و یا نادیده انگاشتن این تنوع می تواند به یکپارچگی کشور ایران آسیب جدی بزند. باید توجه کرد که همه ی اقوام متفاوت و مختلف در چارچوب ایران مستقل خود را شناخته اند و طبعاً باید از حقوق متساوی برخوردار باشند تا به وحدت ایران آسیبی وارد نیاید.

۲. اهانت و تمسخر و تحقیر قومیت ها و لهجه ها، دارای ریشه های سیاسی تاریخی است و همواره از آن برای آسیب رساندن به وحدت ملی استفاده می شده است. متأسفانه فرهنگ تمسخر اقوام و لهجه ها، به خصوص با گسترش امکانات ارتباطی مثل اینترنت و sms رواج فراوانی یافته است و بدترین اثری که در جامعه ای مثل کشور ما می گذارد این است که اندک اندک قبح تمسخر و استهزاء اقوام و لهجه ها کم می شود. باید اصحاب ارتباطات در برابر رواج جک سازی برای اقوام و لهجه ها نقش پیشتازی داشته باشند و با آن مبارزه ی همگانی و فرگیر را سامان دهند.

۳. روزنامه و رسانه جایی است که استباه یک فرد به صورت سریعی به جامعه منتقل می شود. گمان من بر این است که ترک زبانان ایران که همواره بیشترین سهم را در خلق فکر و اندیشه در ایران داشته اند به خوبی می توانند درک کنند که روزنامه نگار و کاریکاتوریست مثل سایر آدم ها می تواند اشتباه کند. مهم آن است که به سرعت به اشتباه خود پی ببرد و عذرخواهی نماید. قطعاً ابراز ناراحتی و خشم آذری های ایران برای زندانی شدن روزنامه نگار و کاریکاتوریستی که به اشتباهش پی برده و عذرخواهی کرده و یا تعطیل شدن یک روزنامه نبوده است. ابراز تنفر از اهانت به اقوام و لهجه ها، چیزی است که همه ی ایرانیان در آن شریک هستند ولی قرار گرفتن در ردیف کسانی که علاقه مند به تعطیلی روزنامه ها و زندانی شدن روزنامه نگاران هستند، چیزی است که قبل از همه آذری های ایران هم با آن مخالفند و باید آن را ابراز کنند.

 

4فهم مشترک
تلاش برای انتشار مجدد روزنامه ی ایران و آزادی دستگیرشدگان3
© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.