۰۸ ارديبهشت ۱۳۸۵
چند نکته از یادداشتهای هفته ی گذشته

 

امروز همین جوری چند نکته از یادداشتهای هفته گذشته را می نویسم:

= در جلسه ی موسسه ی باران بحث آماری و تحلیلی در مورد سیاست خارجی ارائه شد که مشخص می کرد ما در خرداد ۷۶ کجا بودیم و آخر دوره به کجا رسیدیم و امروز با چه سرعتی داریم مسیر دیگری را می رویم. کاش آقایان سرمدی و عادلی و به خصوص آقایان صدر و امین زاده مقاله ی خود را حتی با سانسور منتشر کنند. صدر ثابت کرد که انزوا مقدمه ی حمله است و هر سخن و کاری که ما را منزوی کند، بهترین خدمت به آمریکاست.

= آقای عارف معاون اول سابق را دیدم؛ می گفت به خاطر ابلاغ یک مصوبه ی دولت در مورد توسعه ی آب یکی از مناطق، دعوت به بازجوئی شده است. معنای دیگر این حرف این است که معاون اول حق داشته باشد مصوبه ی دولت را لغو کند. آقای عارف هم که جنتلمن! حسابی جا خورده بود و گیج شده بود.

= در جلسه ی مجمع روحانیون مبارز، دوستان دفتر مشهد آمده بودند. می گفتند که امام جمعه ی مشهد این هفته معجزه هسته ای نقل کرده و گفته کار هسته ای گیر کرده بوده و یکی از مسئولان هسته ای به حرم امام رضا مشرف می شود و از امام رضا می خواهد و بلافاصله به او خبر می دهند که مشکل، حل شد و ما کشور هسته ای شدیم. فکر می کردم شوخی می کنند ولی ظاهرا به همین راحتی با احساسات دینی مردم بازی می شود.

= خانم ابتکار را دیدم. برنده ی جایزه زمین شده بود. تبریک گفتم. قرار شد توضیحات بیشتر و ویژه تری بدهد که من هم بنویسم ولی تا حالا که خبری از او نشده. فعالیتهایش برای محیط زیست مورد تقدیر جهان قرار گرفته است.

= رفته بودیم منزل آقای عبدالله نوری. دوباره دیسک گردنش عود کرده بود. عبای زمستانی کلفت پوشیده بود و کیسه ی آب گرم. آقای اشکوری داشت سخنرانی می کرد و رابطه ی وحی و عقل را بحث می کرد. مرتب کلمه ی گزاره را تکرار می کرد. محمد عطریان هم پیله کرده بود و اطرافیانش را وسط سخنرانی امتحان می کرد و از یکی یکی می پرسید معنای گزاره چیست و هر کسی چیزی می گفت. دست آخر هم که آقای کروبی آمده بود و کنار آقای نوری نشسته بود گفت یک عکس از این دو تا بگیر و زیرش بنویس مظهر امید و نا امیدی.

این هم از نوشته ی همین جوری امروز من.

 

4مجمع روحانيون مبارز و انتخابات خبرگان
روزنامه ی کارگزاران3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.