۲۸ اسفند ۱۳۸۴
سالروز ملی شدن صنعت نفت

 

در آخرین روز سال شمسی و در سالروز ملی شدن صنعت نفت، معمولا یاد سیاستمدار همیشه محبوب ایرانی، دکتر مصدق گرامی داشته می شود. مصدق واقعا نیاز ملت آسیب دیده ی دوران خودش بود و ملی کردن صنعت نفت، نوعی گسستن وابستگی و چشیدن طعم استقلال برای ملت تحقیر کشیده ی آن زمان بود. قدرتهای استعماری آن روز با استفاده از حس نخوت و حسادت شاه تلاش کردند تا از شخصیت مصدق انتقام بگیرند ولی تاثیر معکوس داشت. پس از انقلاب هم تلاشهایی برای تخریب مصدق و تحریف تاریخ صورت پذیرفت که آنان نیز نتوانست مصدق را در نظر مردم ایران کم ارزش کند.

دلیلش اینکه: خیلی از همان ها که مصدق را مورد حمله قرار می دادند و بی مهری به وی می کردند برای اثبات آنکه انرژی هسته ای حق مسلم ماست تازه فهمیده اند که کار ملی شدن صنعت نفت و قهرمان آن، دکتر مصدق آدم بزرگی بوده و می گویند که مسئله ی هسته ای مثل ماجرای ملی شدن نفت است. حداقل فایده ی این تشبیه این است که مخالفان سنتی مصدق هم فهمیده اند که ماجرای ملی شدن صنعت نفت یک  افتخار همیشگی تاریخ ایران است.

 

4آقای دری نجف آبادی
سال نو3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.