۲۵ اسفند ۱۳۸۴
یعنی ممکن است گنجی آزاد نشود؟

 

آیا می توان باور داشت که گنجی این بار نه به عنوان یک زندانی، که به عنوان یک گروگان دوباره در زندان بماند؟ گاهی بعضی حوادث را با هر امکان عقلانی که مورد توجه قرار می دهیم، دلیلی برای آن نمی یابیم.

امروز کسی شک ندارد شرایط کشور ما بسیار شکننده است. چالش هسته ای ما را در برابر همه ی قدرت های اصلی دنیا قرار داده است. سیاست رسمی کشور هم مقاومت در برابر قدرتهای جهانی است. پرونده ی ایران در دستان اعضای شورای امنیت دست به دست می شود. از سوی دیگر ادعای طرفداری از آزادی و اخلاق و سیره ی علوی هم که از همه جا در ایران بلند است. عقل و اخلاق و دین می گویند که با یک نویسنده ی متفاوت اندیش که جز قلم و سخن سلاح دیگری نداشته، چنین کینه توزانه رفتار نشود. هنوز هم باور نیست که گنجی را حتی پس از پایان دوران محکومیتش آزاد نکنند؛ اما از آنجا که انجام خیلی چیزها در این سالها را باور نمی کردیم و انجام شد، جای نگرانی هست.

باز هم اگر حتی هیچیک از ملاحظات فوق الاشاره نبود، عقل سیاسی هم اقتضا می کرد که گنجی را از سوژه ی دائمی برای آنها که دشمن خوانده می شوند و رسانه هایی که مزدور و بیگانه نامگذاری می شوند، بیرون بیاورند. دیدگاههای گنجی در صورتی که آزاد باشد، مثل خیلی از نظرات دیگر است و هرگز بازتابی چنین در دنیا و در داخل ندارد. حتی خیلی ها که با بعضی دیدگاههای او مخالفند و به احترام رنجی که متحمل شده، نامردی می دانند علیه یک زندانی بنویسند نیز می توانند نظرات او را نقد کنند. لا اقل ای کاش در بین تصمیم گیران جمعی از عاقلان باشند که به این دلیل او را آزاد کنند تا بعد از این همه سختی و رنج در ایام عید نوروز، همسر و فرزندان گنجی نیز گرمی حضور سرپرست خانواده را حس کنند.

از روزی که یکی از سایت های جناح راست خبرسازی کرد که عده ای می خواهند برنامه های گسترده ای در روز آزادی گنجی سامان دهند و بلافاصله بعد از این خبرسازی دروغین خبر داد که فعلا آزادی گنجی منتفی است، سخت دلشوره گرفته ام. به هر کس دستم رسیده گفته ام؛ اما آنها که من دستم به دامنشان می رسد، خود دست در بدن ندارند که بتوانند کاری کنند.

باز هم خدا کند که این خبر از اصل دروغ باشد و گنجی به خانواده اش برگردد. تنها کاری که از دست ما بر می آید همین امیدواری هاست. فعلا که انرژی هسته ای حق مسلم ماست، فرصتی برای طرح سایر حقوق در رسانه های رسمی باقی نمانده است.

 

4مراسم مدنی صدمین روز شهادت خبرنگاران
رابطه شاعران و قدرتمندان3
© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.