۱۹ اسفند ۱۳۸۴
نقش احمد آقاخمینی در رشد اندیشه مترقی دینی

 

دیروز مراسم سالگرد حاج احمد آقای خمینی بود. احمد آقا شخصیت پیچیده ای بود و طبعا هر کسی می تواند از زاویه ای ایشان را تحلیل کند؛ اما برای من این نکته ی زندگی حاج احمد آقا دارای ارزش تاریخی فراوانی است که وی با حساسیت ویژه ای در ابتدای پیروزی انقلاب با توجه به جایگاه موثر خود تلاش کرد که اندیشه ی مترقی دینی را جایگزین نیروهای واپسگرا کند. در دهه ی ۶۰ به طور غیر اعلام شده جریانی را پایه گذاری کرد به نام خط سه. این تعبیر رایجی در محاقل سیاسی شد برای کسانی که دنیا را از پنجره مترقی می دیدند. حضور تاثیرگذار مهندس موسوی، خاتمی، کروبی، موسوی خوئینی، عبدالله نوری و تا حدودی سروش، و راه اندازی مجمع روحانیون مبارز در برابر جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین و از سوی دیگر کم کردن نقش نیروهای واپسگرا و دگم اندیش، به خصوص در مدیریت های فرهنگی و رسانه ای محصول تلاش و تفکر حاج احمد آقا بود. امروز پس از گذشت دو دهه از آن دوران می توان به خوبی به اثرات تلاش حاج احمد آقا فکر کرد. البته احمد آقا هزینه ی فراوانی هم برای این فکر و اندیشه خود پرداخت کرد. آمار دشمنی های پنهان و پیدا و اتهامهای گوناگون و رنجهای ناشی ازانتقام گیری، به خصوص پس از ارتحال امام برای دوستان حاج احمد اقا فراموش ناشدنی است. دیروز برای ادای احترام به دوستی که جریان فکری ما مدیون اوست به حرم امام رفته بودم. در موقع ظهر و قبل از مراسم توانستم به خانواده حاج احمد آقا و به خصوص فرزندان شایسته و فاضل ایشان، حسن آقا و آقا یاسر و علی آقا تسلیت بگویم. دوستان قدیم احمد آقا و بیت حضرت امام که بیشترشان دیگر در کار حکومت نیستند، جمع بودند. حاج حسن آقا ضمن داشتن خصوصیات پدر، با واقعیات امروزی هم نسلان خود هم، اگر چه کمتر ابراز می کند به خوبی آشناست. در آن محموعه خصوصی تر وجود هیئت عالی رتبه ای از بیت آیت الله منتظری به سرپرستی آقای هادی هاشمی جالب توجه بود. وقتی که همه از محل خصوصی نهار برای شرکت در مراسم رسمی سوار اتوبوس شدند، حضور چهار پنج نفری غریبانه در گوشه ای توجه جلب می کرد. آشنا بودند. اینها مسئولان اصلی حفاظت از امام بودند که زیر نظرآقای سراج – که همچنان بی ادعا و روشن اندیش مانده است – در آن شرایط سخت از امام حفاظت می کردند. رفتم پیش آنان که یادگاران دوران امام هستند. یکی از آنان می گفت کسی دیگر از تلاشهای آن روزهای آنان یاد نمی کند؛ و ادامه داد که اخیرا در یک جلسه ای از من خواستند که خاطره ای از امام نقل کنم. در آن خاطره آقای توسلی هم نقش داشت. ولی از من خواستند که خاطره را نقل کنم بی آنکه اسم آقای توسلی را بیاورم. شاید آقای توسلی می بایست بفهمد که بعضی مصاحبه ها را نکند تا بشود خاطرات امام را با اسم وی نقل کرد. هر سال که می گذرد جای خالی احمد آقا برای جریان فکری مترقی دینی بیشتر آشکار می شود.

 

4جلسه موسسه باران و خیریه به آفرین
آیات هسته ای3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.