۰۱ اسفند ۱۳۸۴
خشونت های ضد آمریکایی یا تقویت دولت آمریکا

 

به اعتراف رئیس جمهور آمریکا، انفجارهای اوکلاهما به تقویت نیروهای حمایت کننده از دولت منجر شده؛ درست برعکس آنچه طراحان می خواستند. این خاطره را از کلینتون بخوانید:

پنجم ماه مه در مراسمی در دانشگاه ایالت میشیگان، نه تنها برای فارغ التحصیلان، بلکه برای گروه های شبه نظامی مسلح صحبت کردم که در حومه میشیگان، به شدت فعالیت می کردند. در آنجا گفتم می دانم که اغلب اعضای گروه های شبه نظامی، در عین حال که روزهای تعطیل، لباس رزم می پوشند و تعلیمات نظامی می بینند، ولی هرگز قانون شکنی نمی کنند. همچنین از کسانی که می کوشیدند با اقدامات غیر قانونی مبارزه کنند، سپاسگزاری کردم. آنگاه حملات خود را متوجه افرادی ساختم که علیه افسران پلیس و مأموران برقراری نظم و امنیت، اقدامات خشونت آمیز انجام داده و خود را با شبه نظامیان حامی قانون، مقایسه کرده بودند: "آنها برای ایجاد دموکراسی جنگیدند و شما علیه آن می جنگید..."

در طول چند هفته، غیر از حملات شفاهی به کسانی که اقدامات خشونت آمیز انجام می دادند، از همه آمریکاییها از جمله گویندگان و مجریان برنامه های رادیو، خواستم بیشتر از همیشه مراقب سخنان و اظهارات خود باشند و اطمینان حاصل کنند حرفهایی که می زنند، موجب ترغیب مردم به خشونت نشود.

واقعه ی شهر اوکلاهما، میلیونها آمریکایی را ترغیب کرد که در حرف و عمل، از دولت حمایت کنند. این امر، هر چند به کندی صورت گرفت، ولی به گونه ای مؤثر، مفید واقع شد.

  

4رعایت حقوق بشر مخالف امنیت ملی نیست
صدمین سالگرد استاد محمد تقی شریعتی3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.