۰۹ دی ۱۳۸۴
تعجب از نظرات آقای خاتمی!

 

در میان خبر های این روزها در بعضی خبرگزاری ها دیدم نوشته اند خاتمی:دولت احمدی نژاد دولت علوی است. در خبر دیگری نوشته بود: دفاع خاتمی از آیت الله مصباح یزدی. خیلی تعجب کردم و کلی جا خوردم. یعنی این حرفها از آقای خاتمی است؟!

وقتی مشروح خبر را خواندم، دیدم مربوط به آقای احمد خاتمی است که اخیرا امام جمعه موقت تهران شده اند و در سالهای قبل هم در مجامع مختلف، به خصوص در محافل پر رنگ سیاسی و جناحی همیشه اظهار نظر می کردند و سخنرانی داشتند.

یادم آمد یک هفته بعد از دوم خرداد ۷۶ هم که تازه جهان می خواست با نظرات آقای خاتمی آشنا شود، در لبنان بودم، دیدم تیتر اول روزنامه ها شد که خاتمی بر قتل سلمان رشدی تأکید کرد. آنجا هم بعدا معلوم شد که آن حرفها مربوط همین آقای احمد خاتمی بوده است.

طبعا این یک تصادف است که امام جمعه اخیر تهران با رئیس جمهور سابق ایران همنام است ولی چنین اشتباهاتی هم صورت می پذیرد.

تعمدی که در کار نیست! ما باید حواسمان در خواندن خبرها بیشتر جمع باشد.

 

 

 

4مسجد قرطبه و خرید بلیط
آغاز سال ۲۰۰۶ میلادی3
© Copyright 2003-2022, Webneveshteha.com. All rights reserved.