۳۰ آذر ۱۳۸۴
شب یلدا

 

 

امروز پائیز خزان به پایان میرسد و زمستان سفید و زیبا از راه میرسد. امیدوارم در این آخرین روز پائیزی جوجه هاتان را شمرده باشید که از قدیم وندیم گفته اند آخر پائیز وقت شمارش آنهاست.!!دیشب به یکی sms فرستادم که وقت نگذرد .گفت شمردم کم آوردم. دیدم اپیدمی است. پاسخش ندادم. حرف حساب که جواب ندارد.

 

شب یلدای همه ایرانیان ، در هرکجای دنیا که هستند بر آنها مبارک باشد.

از زیباترین سنت های شب یلدا دید و بازدید های خانوادگی است. در جامعه ی امروز که بدلیل سنگینی زندگی ماشینی و گرفتاری های فردی ، دیدار های فامیلی سخت و سنگین شده است، یلدای پرحوصله و طولانی میزبان خانواده های ایرانی است تا محیط های گرم خانوادگی و دیدارهای فامیلی قوت واستحکام یابد. شکوه  بنیان خانواده نقطه قوت تمدن شرقی است که ایرانیان در شب یلدا به صورت سمبلیک پیشتاز و حافظ آن هستند.

 

حافظ هم میهمان ثابت همه ما در شب یلداست. چه مهمان پر هنر و شیرین سخنی . و چه هوشمند ملتی است ملت ایران که از ادب و شعر و سنت های خود در همه ی فرصتها به نیکوئی حفاظت و عشق و محبت را زمزمه میکند:

شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگارما

بسی گردش کندگردون بسی لیل ونهار آرد

بهار عمر خواه ایدل  وگرنه این چمن هر سال

چونسرین صدگل آردبار و چون بلبل هزار آرد

در این باغ ار خدا خواهددگر پیرانه سر حافظ

نشیند  بر لب  جویی  و سروی  در  کنار آید

 

4تلویزیون صبا و آقای کروبی
sms و جوک3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.