۲۹ آذر ۱۳۸۴
تلویزیون صبا و آقای کروبی

 

دیروز رفته بودم دیدار آقای کروبی. جلسه گروه مشاوران مطبوعاتی ایشان بود. با همان نشاط همیشگی. همان جا مطلع شدم که از فردا شب و همزمان با شب یلدا تلویزیون ماهواره ای صبا روی آنتن می رود. آقای کروبی به دست اندر کاران تلویزیون توصیه های عمومی می کرد و ضمنا می گفت حساسیت و فشار برای جلوگیری از راه اندازی این تلویزیون خیلی زیاد است. ولی به خاطر اینکه روحیه شما شکسته نشود، توضیح نمی دهم. وقتی هم که من فهمیدم چه مسائلی پشت پرده بوده که این تلویزیون راه اندازی نشود به آقای کروبی حق دادم که آن را به دست اندر کاران انتقال نمی دهد.

ایجاد یک رسانه تصویری توسط یکی از دست اندر کاران کشور را باید به فال نیک گرفت. اگر چه رسانه ملی سالهاست رسانه ملی جمعی از ملت شده است و فراگیر نیست ولی حتی اگر رسانه ملی ما واقعا هم ملی بود باز هم در دنیای فعلی که دنیای ارتباطات نام گرفته است تعدد رسانه با مدیریت افکار مختلف یک ضرورت بود.

قانون اساسی البته این کار را منع می کند. روزی که حدود ۳۰ سال پیش قانون اساسی نوشته می شد تمرکز رسانه ای قابل اجرا بود اما تفاوت اصلی دو دهه گذشته، با همه تاریخ بشریت در این است که این دوران، عصر ارتباطات لقب گرفته است. در چهار چوب همین قانون اساسی هم یک بار در اوائل دوره اول ریاست جمهوری آقای خاتمی طرحی تهیه شد که مسئول شبکه های مختلف صدا و سیما افراد گوناگونی باشند که به نوعی تفاوت آراء در شبکه ملی مطرح و رقابت سازنده به وجود آید. این طرح با قانون اساسی فعلی هم ناسازگاری حقوقی نداشت اما نشد.

به آقای کروبی و دست اندر کاران تلویزیون صبا، راه اندازی این رسانه را تبریک می گویم و امیدوارم در جهت تهیه و تولید و پخش برنامه های مفید توفیق یابند. دفتر آقای کروبی نشانه کانال ماهواره ای را برای خبرگزاری ها فرستاده است.

 

Hotbird

Frea.11747  Horizontal

27/500 mbs

Fec 3/4

 

4زنان و مجلس خبرگان
شب یلدا3
© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.