۲۸ آذر ۱۳۸۴
زنان و مجلس خبرگان

 

آیت الله یزدی عضو شورای نگهبان در مورد انتخابات خبرگان گفته اند در این انتخابات بحث جنسیت مطرح نیست ولی امروز زن مجتهدی را نمی شناسم. این جمله در حالی گفته می شود که با مخارج فراوان حوزه های علمیه زنان سالهاست در کشور فعالند. یکی از آنان با نام "جامعة الزهراء" از مهر ۱۳۶۴ در قم راه اندازی شده است؛ یعنی درست ۲۰ سال پیش. در سایت رسمی جامعة الزهراء آمده است که ۱۲ هزار نفر مشغول تحصیل هستند و ۱۶ هزار فارغ التحصیل دارد و فارغ التحصیلان آن جا در هیأت های علمی دانشگاهها عضویت دارند. در یک طرح دیگر دوره های ۷ ساله غیر حضوری هم داشته اند.

اینکه چرا از میان ۱۶ هزار فارغ التحصیل این حوزه علمیه و ۱۲ هزار محصل فعلی یک مجتهد بیرون نیامده خیلی نا مفهوم است. زنان که با توجه به قبولی بالای ۵۰% در مقایسه با مردان در دانشگاهها پیشتازند، نشانگر آن است که از مردان کوشاترند. در حوزه علمیه مردان در مدت خیلی کمتری از این ۲۰ ساله صدها مجتهد قابل قبول شناخته شده هستند. اگر با این استعداد زنان، این مجموعه عظیم با این همه امکانات و بودجه اختصاصی در طول ۲۰ سال نتوانسته یک مجتهد تحویل دهد، بارزترین نشانه عدم کفایت دست اندرکاران آن است. اما اعتقاد من بر آن است که به دلیل نگاه تبعیض آلود به زنان، نمی خواهند در مجلس خبرگان، زنان حضور یابند. به این دلیل است که تمام تلاش زنان را نادیده می گیرند. اگر راست حسینی گفته شود که بنا به اعتقادات بعضی ها به زنان نباید در عرصه های تعیین سرنوشت اجازه ورود داد و خیلی بهتر بود و کمتر به آنان اهانت می شد تا اینگونه مورد حمایت قرار گیرند.

4دروغهای رسانه ای و خاتمی
تلویزیون صبا و آقای کروبی3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.