۰۷ آذر ۱۳۸۴
هاله نور واحمدی نژادو اطرافیان متملق

 

چند روزی بود میخواندم که رئیس جمهور ادعا کرده در موقع سخنرانی در سازمان ملل در هاله ای از نور بوده است . باور نمیکردم یا لااقل گمان میکردم مبالغه شده . دیشب در کمال ناباوری فیلم منتشر شده و مستند از ملاقات آقای احمدی نژاد و آیه الله جوادی آملی را در سایت بازتاب دیدم . دو نکته بیش از سایر مسایل برایم عجیب بود: 1- ادعای یکی از اطرافیان ایشان که هاله ای از نور دور سر رئیس جمهور دیده شده است .اگر منظور از این نور امام زمان باشد که در روایات و آموزه های دینی این ادعاها مثل ادعای تعیین وقت ظهور و یا ارتباط مستقیم و مستمر با امام زمان  مردود دانسته شده و مدعیان را دروغگو و فریبکار معرفی کرده اند.کاش آقای رئیس جمهور به جای شنیدن این حرفهای توهم زا از اطرافیان و نقل آن برای انسان بزرگی مثل جوادی آملی مثل ابوذرغفاری بر دهان همراه متملق خود که ادعا کرده احمدی نژاد در هاله ای از نور بوده  خاک میریخت تا با این ادعاها هم رئیس جمهور محترم را دچار توهم نکند و هم اعتقادات مردم به امام زمان را خدشه دار نکند. اگر به هر دلیلی رئیس جمهور مثل سایر روسای جمهور در اداره کشور دچار مشکلات عادی شد وکمبودی به وجود آمد با این نسبتی که بین آقای احمدی نژاد و امام زمان میسازند  اعتقاد به امام زمان را خدشه دار مینمایند. تاکی مقدسات دینی باید هزینه افراد شود. خدارا به مقدسات مردم رحم کنید. دوم آنکه طبعا رئیس جمهور کشور بزرگی مثل ایران و در شرایطی که همه دنیا منتظر شنیدن طرح جدید هسته ای ایران بودند مورد توجه قرارمیگیرد و به سخنان رئیس جمهور گوش میدهند . این نیازی به قدرت معنوی ندارد .امری کاملا طبیعی بوده ولی اینکه رئیس جمهور ایران این مطلب را شخصا برای مرجع تقلیدی با آب وتاب توضیح میدهد خلاف شان مردم ایران و ریاست جمهوری این کشور است.

 

4امام صادق (ع) و سید حمیری
زندگي در خارج از کشور3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.