۰۵ آذر ۱۳۸۴
رئیس دانشگاه تهران

 

نزدیکان رئیس جمهور می گویند ایشان در ابتدای مسئولیت خود به وزیر علوم گفته است که رؤسای چند دانشگاه را ایشان شخصا بر می گزیند. راست و دروغش گردن آنها که می گویند. به ما هم ربطی ندارد ولی امروز شنیدم یکی از روحانیون به سمت ریاست دانشگاه تهران برگزیده شده است. نصب یک روحانی به ریاست دانشگاه تهران نه تنها خدمتی به دین و روحانیت نیست که این نهاد را بیش از گذشته در چشم مردم آسیب پذیر می کند. این همه شخصیت دانشگاهی در کشور هستند و گرایشهای مختلفی هم دارند. مثلا همکاران و همفکران خود آقای احمدی نژاد در دانشگاه! چرا باید با انتصاب یک روحانی ی ارتباط با دانشگاه به بحث تمامیت خواهی روحانیون دامن زد؟

                                *****

ممیز، از شخصیت های بزرگ هنری کشور بود. گرافیک ایران و دل نوازی نشریات و کتابهای ایرانی همواره یاد ممیز را زنده نگه خواهند داشت. پاسداشت بزرگان و پیش کسوتان حرمت گذاری به تاریخ کشور پر افتخارمان هست. یادش گرامی و روحش متعالی.                

                                  *****

 از دیروز تبریک های زیادی به مناسبت آغاز سومین سال وب نوشت دریافت کردم. چه با ایمیل، چه با sms و تلفن و چه حضوری. از همه شون ممنونم.

 

4وب نوشت دو ساله شد
امام صادق (ع) و سید حمیری3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.