۲۹ مهر ۱۳۸۴
مصوبه دولت علیه گفتگوی تمدنها

این روزها  مسئله مصوبه دولت در مورد لغو کمک  به مرکز گفتگوی  یک مسئله ی جالبی شده است . جوری خبر آن مطرح شده بود که گویا بالاخره  با این اقدام انقلابی جلو ریخت و پاشهای آقای خاتمی  گرفته شد  و مشکلات اقتصادی در حال حل است. اما ماجرا از این قرار است: در قانون مصوب مجلس در بند ه ماده 110 قانون برنامه چهارم دولت را موظف کرده که برای توسعه مسئله گفتگوی تمدنها و فرهنگها از تاسیس نهاد های غیر دولتی برای تحقق  عملی گفتگوی فرهنگها و تمدنها و به خاطر کاهش  تصدی گری دولت حمایت نماید. پیرو این قانون دولت قبلی مصوبه ای داده که تعداد معدودی بتوانند به موسساتی مثل این موسسه و موسسه باران مامور به خدمت شوند. مثل خیلی دیگر از موسسات غیر دولتی که کارمندان دولتی فراوانی به آنجاها منتقل شده اند و مشغول کارند. چون بر اساس قانون دولت باید از این NGO ها حمایت کند. نه بودجه ای اختصاص می یابد و نه امکانات مالی. اصلا بدون هیچ مصوبه ای هم می توانند دستگاههای دولتی با انتقال کارمندی به هر جا که آقای خاتمی از آن طرف ها عبور کرده مخالفت کنند. این اعلام و تبلیغات دو هدف در پی دارد: یک آنکه جوری تبلیغات کنند که گویا دولت قبلی اهل حیف و میل بوده و می خواهد آنرا ادامه دهد. گمان هم میکنند اثر می کند. واقعا  که چقدر قصد عوامفریبی در این تبلیغات وجود دارد. وآیا تصور نمی کنند که مردم آنقدر ها هم یه جوری نیستند .

دوم آنکه: تازه به دوران رسیدگی و کینه ورزی نسبت به اختلافات سیاسی گذشته تا چه سطحی تنزل کرده است. حتما هم آقای خاتمی بعد از 8 سال ریاست جمهوری و تلاش، و با این مصوبه ی مهم اقتصادی! قصد استفاده از خدمات پنج، شش نفر را ندارد. اگر چه آقای خاتمی در این موارد هیچوقت به روی خودش نمی آورد ولی با آن سینه ی فراخی که جزو اخلاق اوست، لابد در برابر این حرکت های کینه توزانه ی نمایشی در دل حتما لبخند ملیحی می زند. خدا کند در کنار این مصوبات و نطقهایی که فعلا همه علیه قبلی ها است، زودتر رئیس جمهور و دوستان صمیمی ایشان اگر نفت را سر سفره نمی آورند  به جای حمله به گذشته ها و تعریف و تمجید از حودبه ساماندهی اقتصاد کشور بپردازند.

 

4قاط زدن در یمن
انصار حزب الله و فیلترینگ وب نوشت3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.