۲۸ مهر ۱۳۸۴
قاط زدن در یمن

 

 

همراه آقای خاتمی در دورانی که رئیس جمهور بود به یمن سفر کرده بودیم. در دیدارهایی که بعداز ظهر داشتیم یک مرتبه دیدیم که لپ راست اکثر مردم باد کرده است. مردم ، پلیس، فیلمبردارها و بقیه. خیلی تعجب کردم گفتند اینها قاط زده اند . البته نه به معنای قاط زدن فارسی . قاط یک نوع برگی است که تقریباً همه مردم یمن بعد از نهار آنرا کنار لپ خود در دهان نگه می دارند و کم کم روی آن آب می نوشند. 3 تا 5 ساعت در دهان باقی می ماند. آرام بخش است و به تعبیر خودشان نشاط آور.به جای چایی ما . زن و مرد یمنی از 13، 14 سالگی استفاده از آن را شروع می کنند. به تناسب جیب افراد از انواع خوب تا عادی آن مورد استفاده است. چند روز پیش با سفیر یمن که علیرغم جدا بودن از حکومت، برای خداحافظی از به دیدن من هم آمده بود غیر از مسئل سیاسی وبین المللی  صحبت از قاط هم کردیم. می گفت در مراسم رسمی دولتمردان هم قاط استفاده میکنند . از اینکه بعد از شیوع استفاده از قاط کشاورزان یمنی برای رشد سریعتر قاط مواد شیمیایی به آن می زنند و مردم عادی هم از آن مجبورند استفاده کنند ناراحت بود زیرا به گفته ی او اخیراً بالاترین آمار سرطان حنجره و معده در یمن به خاطر استفاده از این نوع قاط ها بوجود آمده است.

اصل این برگها از اتیوپی آمده و به این شکل در یمن فراگیر شده است.

بعضی از بهترین انواع آن اخیراً به صورت بسته بندی های گرانقیمت در اروپا و امریکا بفروش میرود که در اثر استفاده از آن  2 روز تمام می توان بیدار ماند.

بیشترین پولی که در یمن رد و بدل می شود پول قاط زدن است. از 2  دلار تا 5 دلار در روز، به تناسب وضع اقتصادی افراد برای قاط  زدن در یمن مصرف می شود.

دنیاست و سنت ها و عادتهای مختلف

4خیلی دور، خیلی نزدیک، معنویت انتخابی
مصوبه دولت علیه گفتگوی تمدنها3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.