۲۱ مهر ۱۳۸۴
تولد آقای خاتمی

 

امسال نمیدانم چرا موج گسترده  ای برای تبریک گویی تولد اقای خاتمی بوجود آمده بود . امروز شصت و دومین سالروز تولد ایشان بود . معمولا بزرگان خیلی روز تولدشون رو تحویل نمیگیرند . من هم در طول این سالهای دوستی ندیده بودم توجه ویژه ای به این روز شده باشد .اما امسال خیلی ها – حتی آنهایی که در سالهای ریاست جمهوری گلایه ها داشتند -  گویا دلشان برای صفا و روح آزادیخواهانه او ودورانش تنگ شده بود و با sms و ویلاگ و یادداشت به بهانه ی تولد آقای خاتمی تبریک  مینوشتند . به سایت من هم از طریق کامنت و ایمیل خیلی تبریک ارسال شد . همین بهانه ای شد که امروز دسته گلی گرفتم وبردم پیش آقای خاتمی تااز طرف  خودم و خوانندگان سایت به ایشا ن تولدشونو تبریک بگویم . آقای حاجی وزیر سابق آموزش و پرورش هم بود وقتی فهمید که امروز تولد آقای خاتمی است گفت تبریک تولد هم میگویم . من هم گفتم اصلا امروز کاری نداشتم وفقط به همین مناسبت آمده ام . کلی البته ضایع هم شدیم چون اصلا پیام تبریک تولد رو تحویل نگرفت !. خوب شد وقت نداشت والا دراین موارد معمولا دستمون هم  میندازد .

به آدمها ی بزرگ و معروف و سیاستمداران گلایه وشکایت و اعتراض فراوان وجود دارد . خیلی ها در طول مدت ریاست جمهوری ازآقای خاتمی گلایه داشتند  اما آقای خاتمی  از معدود سیاستمدارانی است که کسی از او نفرت پیدا نکرد و اورا دروغگو نپنداشت و به یقین نامش با افتخار در تاریخ ایران میماند .

شانس آقای خاتمی در این هم هست که اتفاقات بعد از او باعث شد که  بیشتر از دوران ریاستش مقبول افتد .

 

4تعطیلی سایت بازتاب
افطاری فراکسیون اقلیت مجلس3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.