۱۵ مهر ۱۳۸۴
جایزه نوبل و آژانس اتمی

 

امروز آقای برادعی و آژانس اتمی برنده جائزه صلح نوبل اعلام گردید . طبعا به اعتقاد و باور همه دست اندرکاران سیاست جهانی مسئله ی اتمی ایران عامل تعیین کننده این انتخا ب است . بالاخره بار دوم است که مسائل ایران فردی را به جایزه صلح نوبل میرساند . خانم شیرین عبادی اولین بار این جایزه را به یک ایرانی اختصاص داد . اما این بار نوبل نه به یک ایرنی که به خاطر مسائل ایران جایزه خود را به آژانس انرژی اتمی  تقدیم کرده است . اینکه جایزه صلح نوبل یک جایزه سیاسی است  ، شک نیست چون اساسا  مقوله ی صلح یک مقوله ی سیاسی است . ولی تشویق برادعی توسط بنیاد جایزه صلح نوبل،  به  دعوت مجدد دنیا به حل وفصل دیپلماتیک پرونده هسته ای ایران  تعبیر میشود . این که بیشتر جهان  علیرغم صدور قطعنامه آژانس خواستار حل و فصل دیپلماتیک مسئله اتمی هستند ، وجایزه صلح نوبل را هم به آقای برادعی میسپارند تا از روند صلح آمیز دیپلماتیک حمایت شود ،  مسئولیت تیم هسته ای ایران را سنگین تر میکند .تصمیم عافلانه وادمه مذاکره با تاثیرگذلران جهانی وگرفتن حد اکثر حقوق مردم بدون درگیری و تنش های سیاسی و اقتصادی چیزی است که مورد مطالبه ی مردم است .  کار قابل اجرا و البته دشوار که تیم مذاکره کننده قبلی آن را به خوبی مدیریت میکرد .اینکه فعلا همه فلش های  جهانی واز جمله اهدای جایزه صلح نوبل به آقای برادعی و آژانس اتمی  به سمت دوری از درگیری است ، برای دیپلماسی کشور فرصت مغتنمی است که اگر خدای نا کرده با سیاست های غلط و شعارهای بی پشتوانه کشور به آستانه ی درگیری برسیم ، دود آن به چشم مردمی میرود که علاقمند نیستند در بهترین شرایط اقتصادی ، سرمایه های کشور صرف درگیری و جنگ اقتصادی و دیپلماتیک شود .

در هر حال امروز یکبار دیگر برنده جایزه صلح جهانی انتخاب شد . ما هم بهانه ای برای گپ کوتاهی در مورد مسئله ی مهم وتاثیرگذار ملت ایران پیدا کردیم

 

4زبان برره ای
رمضان ، شاد ترین مناسبت کشورهای عربی3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.