۱۱ مهر ۱۳۸۴
حزب در ساختار سياسي ايران

 

هفته­ي گذشته کنگره­ي حزب مشارکت برگزار شد. از من هم بعنوان مهمان دعوت کرده بودند. خيلي هاي ديگر هم دعوت شده بودند. نمايندگان  بيشتر احزاب با گرايشهاي مختلف از مؤتلفه تا نهضت آزادي در جلسه شرکت کرده بودند. طبعاً حزب مشارکت بدليل داشتن اعضاي فراوان و هواداران زياد از احزاب درجه اول کشور است. نمي دانم چرا وقتي رضا خاتمي در حال سخنراني بود با عباد که عنوان رسمي اش جناب آقاي دکتر علي ربيعي است و در هشت سال اصلاحات رئيس دبيرخانه شوراي عالي امنيت بود و کنار هم نشسته بوديم خاطرات هفت هشت سال پيش را مرور کرديم که چگونه ما باور کرده بوديم کشور بر اساس نظرات و سيستم حزبي مي تواند اداره شود و در اولين برنامه پنج ساله دوران آقاي خاتمي، تقويت احزاب به عنوان يک راهبرد اصولي مورد حمايت دولت مطرح شده بود و در چه فرايندي حذف شد.

عباد با لبخندي گفت بگذار سخنان دبيرکل محترم مشارکت را بشنوم!

ولي واقعيت اين است که از همان روزها اعتقاد من برآن شد که در مجموع با ساختار سياسي و حقوقي کشور، حزب بمعناي متعارف آن در دنيا نمي تواند در ايران کاربرد داشته باشد. نمونه­اش خود همين حزب مشارکت است. از راه هاي کاملاً قانوني و انتخاب اکثريت کرسي هاي پارلمان ششم را بدست آورد، تعدادي از وزرا در کابينه اعضاي مشارکت بودند. بر اساس قواعد موجود دنيا که رأي مردم قدرت را جابجا مي کند بايد بيشترين قدرت کشور در اختيار مشارکت باشد ولي شايد بيشترين فشارهاي سياسي، قضايي، و مطبوعاتي در همان دوران نصيب مشارکتي ها بود.

نمونۀ ديگر آن حزب جمهوري اسلامي بود که در ابتداي انقلاب توسط قدرتمندترين و معروفترين روحانيون حکومت، آقايان: خامنه اي، دکتر بهشتي، هاشمي رفسنجاني، دکتر باهنر و موسوي اردبيلي تأسيس شد و در فاصله کوتاهي منحل گرديد.

اعتقاد من بر نفي روش حزبي نيست، سخن اصلي من اين است که حزبي بودن در ساختار قدرتي معنا پيدا مي کند که حزب از نظر حقوقي و سياسي و ساختار قدرت مورد پذيرش قرار گرفته باشد و همه ارکان قدرت بر اساس قواعد حزبي به حکومت رسيده باشند ولي بافت حقوقي و ساختاري کشور چنين نيست. البته با معذرت از همه احزاب و ضمن قدرداني از تلاش فراوان همه­ي آنها.

 

4سخنگویی دولت ضروری ترین نیاز
بازهم اختلاف تقویم ها و ماه رمضان 3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.