۰۱ ارديبهشت ۱۳۸۴
هفته وحدت

  

نزديک به دو دهه­ي پيش آيت الله منتظري روزهاي 12 تا 17 ربيع الاول را هفته­ي وحدت ناميدند. دليل آن­هم نزديک کردن شيعه و سني بود. سني­ها روز تولد پيامبر را دوازدهم  مي­دانند و شيعيان هفدهم. اين دو تولد که فرصتي باشد تا در يک جشن و شادماني تفرقه­ها کمتر شود.

در کشور ما هم واقعيت اين است که اگر چه اکثريت مطلق ايران شيعه هستند ولي در اکثر مرزهاي کشور و بعضي نقاط داخلي ايرانيان سني زندگي مي­کنند. خاطرات تلخ رويارويي سني و شيعه، همواره يکي از فاجعه بارترين نقاط تاريک درگيري­هاي مذهبي بوده است.

در شرايطي که دنيا براي حفظ ديانت به گفتگوي اديان رو  آورده است، مسلمانان اعم از شيعه و سني بيش از هميشه نياز به يگانگي دارند.

متأسفانه افراطي­گري در هر دو سوي شيعه و سني وجود دارد. کتاب­هاي ضد شيعه و ضد سني هنوز منتشر مي­شود. در ميان شيعيان هويت سني­ها و در ميان سني­ها هويت شيعيان مورد ترديد و تهديد قرار مي­گيرد. اهانت به مقدسات شيعيان و سني­ها رواج دارد. بعضي از آن­ها از پايگاه تفکر مرتجع رهبران ديني سني و شيعه تغذيه مي­شود ولي بيشترين تلاش در ايجاد اختلافات سني و شيعه را کساني انجام مي­دهند که با اساس اسلام مخالف هستند. و سود اين اختلافات را مي­برند.

هفته­ي وحدت را فرصتي بدانيم که در اين مسأله واقع بين باشيم.

 

4درباره غائله اهواز
پرونده­ی وبلاگ­نويسان ناقص است3
© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.